Nieuwe borden over varkenspest op parkeerplaatsen

bord-avp
POV

Om de aandacht bij reizigers vast te houden voor AVP, zijn de borden op parkeerplaatsen vervangen door een nieuwe versie. POV heeft dit samen met LNV, LTO en andere sectorpartijen in gang gezet. AVP blijft permanente aandacht vragen.


Menselijk handelen blijft risico nummer 1, voor insleep van AVP in Nederland. Dit is ook een van de thema’s binnen de Roadmap AVP.  Met name het achterlaten van besmet vlees op parkeerplaatsen, binnen het bereik van wilde zwijnen, is zorgelijk. Om chauffeurs hierop te attenderen, zijn er in 2018 borden geplaatst op parkeerplaatsen in gebieden waar wilde zwijnen leven. Om hier aandacht voor te blijven houden, zijn de borden vernieuwd. De boodschap is scherper neergezet, op advies van communicatie experts.

Er zijn flyers om o.a. buitenlandse medewerkers erop te wijzen geen varkensvlees mee te nemen naar Nederland. Die vind je via de volgende links: TsjechischRoemeensBulgaarsPoolsNederlands en Engels.