Nederland gaat IBR en BVD definitief uitbannen

Melkveehouderij Gerben van den Akker (6)
LTO-vakgroep Melkveehouderij

Vorige week is bekend geworden dat alle sectoren in de Nederlandse rundveehouderij gezamenlijk werk gaan maken van het uitbannen van de virussen IBR en BVD. Zo komt er een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), die de bestrijding van IBR vanaf 1 januari 2023 wettelijk verplicht voor alle rundveehouders. Bovendien heeft de kalversector besloten om vanaf 2024 alleen nog maar kalveren op te zetten die BVD-vrij zijn.


Ria Derks, portefeuillehouder diergezondheid van de vakgroep Melkveehouderij: ‘Uitbannen van de virussen IBR en BVD heeft voor melkveehouders nogal wat voordelen als het gaat om de diergezondheid. Een uitbraak van BVD kan bijvoorbeeld op een bedrijf enorme gevolgen hebben. Bovendien verlagen virussen de totale weerstand van de veestapel, waardoor andere gezondheidsproblemen gemakkelijker de kop opsteken. Daarbij is de exportpositie voor Nederlands vee gebaat bij een hoge gezondheidsstatus. Daarom werken we in de melkveehouderij, samen met de zuivel, al sinds 2018 aan het uitbannen van BVD en IBR. Dat loopt goed. Maar zolang niet alle sectoren meedoen, blijft het risico op nieuwe uitbraken bestaan.’

De AmvB die de bestrijding van IBR wettelijk regelt, is jaren geleden al aangekondigd. Nu de verschillende sectoren in de rundveehouderij op één lijn zitten, heeft het ministerie het uitwerken van de AmvB meer prioriteit gegeven. De BVD-bestrijding wordt niet wettelijk geregeld. De kalversector heeft zelf het besluit genomen om alleen nog maar kalveren op te zetten die BVD-vrij zijn. Tot vorig jaar was het binnen de EU niet mogelijk om als land een officiële BVD-vrijstatus te krijgen. Zolang dat niet mogelijk was, kon ook het ministerie van LNV niets wettelijk opleggen. Maar er is een nieuwe Europese diergezondheidswet, waarin ook de bestrijding van BVD is geregeld. Op basis van deze wet kan nu ook het Nederlandse ministerie werk maken van nationale wetgeving.

Volgens Derks hebben de besluiten voor het overgrote deel van de melkveehouders geen directe consequenties. Op dit moment is bijna 80 procent van de melkveebedrijven al IBR-vrij en 96,5 procent van de melkveebedrijven heeft de status BVD-vrij of BVD-onverdacht. Als via wetgeving het uitbannen van IBR en BVD voor alle sectoren is geregeld, neemt het risico op herbesmettingen steeds verder af en kan Nederland op termijn zowel een officiële IBR- als BVD-vrije status krijgen.

Lees het volledige interview met Ria Derk in de Veeteelt via deze link.