Natuurvriendelijk beheer Maasoevers: ZLTO reageert

body-of-water-3104826-flat

Op 23 juli berichtte Trouw dat Rijkswaterstaat wil overstappen op natuurvriendelijk beheer langs de oevers van de Maas. Dat betekent geen bemesting en geen gewasbeschermingsmiddelen. ZLTO heeft een reactie gegeven en is in gesprek met Rijkswaterstaat.


Aan weerszijden van de Maas is de eerste 25 meter van de rivieroever eigendom van Rijkswaterstaat. Tot op heden zijn deze oeverstroken verpacht voor reguliere akkerbouw en veeteelt. Trouw berichtte dat Rijkswaterstaat van plan is om deze praktijk te beëindigen en de oevers van de Maas op een natuurvriendelijke manier te laten beheren via onderhoudscontracten.

Brabants Dagblad vroeg ZLTO om een reactie. Wij hebben hier als volgt op gereageerd, in samenspraak met LLTB:

Boeren en tuinders zijn het er over eens dat er zo min mogelijk nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen in het grond- en oppervlaktewater terecht moeten komen. Als sector zijn we proactief bezig met het verminderen van de behoefte aan deze middelen via diverse projecten en initiatieven. Het verbaast de LLTB en ZLTO dan ook dat we deze (politieke) standpunten van Rijkswaterstaat uit de media hebben moeten vernemen, gezien we hier graag met de overheid over in gesprek zouden gaan.

LLTB en ZLTO pleiten voor een faciliterende opstelling van de betrokken overheden die verantwoordelijk zijn voor het pacht-, mest- en gewasbeschermingsmiddelenbeleid. Boeren en tuinders moeten aan de oevers van de Maas rendabel kunnen ondernemen, terwijl ze de kwaliteit en opbrengst van hun gewassen behouden. Dit kan bijvoorbeeld door het bieden van vergoedingen voor zogenaamde groenblauwe diensten.

Janus Scheepers, bestuurslid van ZLTO: 'Wij willen graag het gesprek aangaan met de overheid om te kijken naar de mogelijkheden aan de oevers van de Maas. Het is echter belangrijk om op te merken dat het beheer van deze gronden wat ons betreft altijd in handen van agrarische ondernemers moet blijven.'

Daarnaast hebben we ook contact opgenomen met Rijkswaterstaat om opheldering te vragen over de uitspraken in het artikel van Trouw. We hebben hier inmiddels een reactie op ontvangen en er wordt op korte termijn een overleg gepland om meer inzicht te krijgen in de plannen van Rijkswaterstaat en om de belangen van agrarisch ondernemers bij deze oeverstroken te bespreken.