Minister wil jaarlijkse keuringen brandveiligheid veehouderijen

aeyit2jykk
LTO Nederland

Demissionair minister Piet Adema heeft deze week de AMvB Brandveiligheidskeuringen aangeboden aan de Tweede Kamer. Adema wil dat er een verplichte jaarlijkse keuring komt van de brandveiligheid van veehouderijen. Wat dit precies gaat betekenen is nog onbekend.


Met de nieuwe regeling wil de minister het aantal stalbranden en het aantal dierlijke slachtoffers daarbij, halveren. Die halvering moet in 2026 zijn gerealiseerd (ten opzichte van het jaar 2020).

De precieze invulling van de inspectie moet nog worden uitgewerkt, alvorens deze kan worden ingevoerd. Waarschijnlijk gaat dit nog wel 2 jaar duren. Mogelijk dat er voor de tussentijd eisen worden gesteld. Daarbij wordt gedacht aan een verplichte zelfcheck door ondernemers.

Elektra en zonnestroom

Naast de brandveiligheidskeuring komt er ook een verplichte uitgebreide elektrakeuring, onder meer van zonnestroominstallaties. Deze keuring moet om de drie jaar plaatsvinden voor grotere veehouderijen (> 500 zeugen en > 2500 vleesvarkens) en om de vijf jaar voor kleinere veehouderijen.

Reactie LTO

LTO heeft in mei 2023 gereageerd op de plannen en gaf aan dat met name een jaarlijkse controle te duur is voor veehouders. De minister heeft hier geen gehoor aan gegeven. Wel is dankzij de inbreng van LTO voorkomen dat er steeds een andere keurder op het bedrijf moet komen.

‘LTO zet zich in voor een jaarlijkse brandveiligheidskeuring die meer risicogericht is en dus minder frequent hoeft te worden uitgevoerd’, zegt Jeanette van de Ven. ‘De vraag is wat de jaarlijkse keuringen gaan opleveren als een bedrijf niet veel veranderd. Wellicht krijgen we in de uitwerking van de regelingen daar nog mogelijkheid in om zaken aan te passen en in ieder geval praktisch te houden.’