Minister werkt aan arbeidskrapte, STAP-budget en minimumloon

Werkgeverschap-Werknemer-Kas-Vrouw-560x400
LTO Nederland

Werkgevers in de land- en tuinbouw maken zich grote zorgen over de beschikbaarheid van voldoende personeel. Daarmee komt de verzorging en oogst van Nederlandse groenten, fruit, bloemen en planten in gevaar. Werkgevers moeten alle zeilen bijzetten om aantrekkelijk te zijn en te blijven. Dit kan met tewerkstellingsvergunningen, goede en passende huisvesting en ontwikkelingsruimte voor medewerkers. Vanwege het algemeen belang van de Nederlandse land- en tuinbouw, is een overheid nodig die zorgt voor goede randvoorwaarden. Dat gaf LTO Nederland de Tweede Kamer mee in aanloop naar het debat over de arbeidsmarkt.


Het aanbod van werknemers uit Nederland en de Europese Unie (EU) blijft onvoldoende om de vacatures in de land- en tuinbouw op te vullen. Het aanbod van werknemers van buiten de EU moet daarom worden vergroot. Nederlandse werkgevers staan daarbij al op achterstand met landen om ons heen. In België heeft de overheid het al mogelijk gemaakt om mee te werken aan de instroom van werkenden uit landen van buiten de EU voor seizoenarbeid in de land- en tuinbouw. Ook Duitsland heeft een uitnodigend arbeidsmigratiebeleid om gericht tekorten op de arbeidsmarkt aan te pakken. LTO Nederland riep daarom op tewerkstellingsvergunningen (TWV’s) af te geven voor seizoenswerk in de land- en tuinbouw.

BBB pleitte ervoor om medewerkers uit het buitenland aan te trekken  voor beroepen waar binnen Nederland geen aanwas voor is. Daarop gaf minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) aan momenteel onderzoek te doen naar arbeidskrapte. Ze kijkt hoe de vraag naar arbeid kan worden verminderd en het arbeidsaanbod kan worden verhoogd. Ook verkent ze hoe de match tussen vraag en aanbod kan worden verbeterd. De Kamer ontvangt nog voor het zomerreces hierover een brief.

Leven lang ontwikkelen

Of het nu gaat om tijdelijke werknemers van buiten Nederland of vaste werknemers, investeren in mensen is en blijft voor LTO Nederland belangrijk. In de praktijk merkt LTO dat een beperkt aantal werknemers gebruik maakt van het beschikbare O&O-fonds. Hetzelfde geldt voor het STAP-budget, waarvan de beschikbare middelen vooral terechtkomen bij hoger opgeleiden. LTO zet daarom in op laagdrempelige aanspraak voor alle werknemers op het STAP-budget, ongeacht opleidingsniveau.

Op vragen van JA21 en D66 antwoordde minister Van Gennip dat in de laatste ronde meer dan de helft van de STAP-aanvragen werd gedaan door praktisch geschoolden. Ook zag zij dat er meer aanspraak gedaan op het ontwikkeladvies tot mbo 2. De minister van SZW ziet dat als positieve ontwikkeling, maar heeft wel toegezegd nauwgezet te monitoren hoeveel praktisch geschoolden aanspraak doen op STAP. Over twee jaar volgt een volledige evaluatie van het STAP-budget.

Verhoogd minimumloon

GroenLinks en PvdA bepleitten tijdens het debat een minimumuurloon en hoger minimumloon. Een uniform minimumloon moet ongelijkheid en armoede in Nederland verkleinen. Zij zien hogere lonen als de kans voor sectoren om mensen aan te trekken. Want in sectoren met krapte stijgen de lonen niet. Minister Van Gennip gaf aan stappen te ondernemen. Zoals vastgesteld in het coalitieakkoord, volgt voor de zomer een wetsvoorstel om het minimumloon stapsgewijs met 7,5% te verhogen. Wat LTO Nederland betreft mag dit niet leiden tot hogere werkgeverslasten. Daarnaast volgt een minimumuurloon op basis van een 36-urige werkweek. De beide fracties hebben een tweeminutendebat aangevraagd waarin wordt gestemd over moties voor een hoger minimum(uur)loon.

Lees onze volledige inbreng hier

Reageren op dit bericht

Voor jou als lid is het mogelijk om te reageren op dit bericht

Inloggen