Minister SZW: uitzondering hoge WW-premie seizoensarbeid niet mogelijk

mj-0912-gemert-oogten--andijvie--stadslandbouw057

Vorige week heeft minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de deur gesloten voor een uitzondering op de hoge WW-premie voor seizoensarbeid. Hierdoor blijven werkgevers in de land- en tuinbouw, bij wie seizoensarbeid een vast onderdeel uitmaakt van de arbeidscyclus, geconfronteerd met hoge werkgeverslasten op deze vorm van tijdelijke arbeid. LTO vind dit onterecht en zeer teleurstellend.


In aanloop naar het commissiedebat Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 29 juni jl. heeft LTO in nauwe samenwerking met de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) op verschillende manieren haar zorgen geuit en inbreng geleverd richting de Tweede Kamer. Het belangrijkste bezwaar is dat werkgevers de hoge WW-premie voor een grote groep seizoenarbeiders betaalt, terwijl deze groep vanwege de referte-eis (minimaal 26 weken werken in de 36 weken voorafgaand aan moment van einde dienstverband) geen aanspraak heeft, of kan maken op een WW-uitkering. In het debat heeft het CDA hierover duidelijke vragen gesteld.

Ondanks het aandringen van LTO en de gestelde Kamervragen blijft de minister bij het standpunt dat een uitzondering voor seizoensarbeid niet mogelijk is. Zij is niet bereid om met de sector naar alternatieven, die in de optiek van LTO en NFO wel degelijk mogelijk zijn, te zoeken. LTO en NFO blijven de mogelijkheden voor een uitzondering voor seizoensarbeid onderzoeken en blijven inzet leveren om tot een maatwerkoplossing te komen. Binnenkort start de evaluatie van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) waar nadrukkelijk de problematiek van seizoensarbeid ingebracht zal worden.

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Sinds de invoering van de WAB betalen werkgevers de hoge WW-premie voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten, en dus ook seizoensarbeid. Naar aanleiding van een in 2019 aangenomen motie van CDA en VVD heeft SZW de mogelijkheden voor het hanteren van de lage WW-premie voor seizoenarbeid onderzocht. SZW concludeert hieruit dat maatwerkoplossingen niet mogelijk zijn.