Minder emissie in de vleesvarkensstal met het VeDoWs-systeem

ILWG_Vanden-Abeele-varkensstal_2023_10_13

VeDoWs is een stalsysteem voor mestscheiding via een mest- en giergoot met mestschraper. Tijdens een bedrijfsbezoek bij het vleesvarkensbedrijf van Klaas Messely op 12 maart gaven we varkenshouders de kans om deze ammoniakreducerende staltechniek in de praktijk te bekijken.


Systemen voor ammoniak- en methaanreductie in werking zien en ervaringen van veehouders uitwisselen, dat is de opzet van de ‘Tour de Boer’. Op de tweede editie van 12 maart waren meer dan 60 varkenshouders, adviseurs en onderzoekers en 40 studenten agro-en biotechnologie van de VIVES-Hogeschool aanwezig. Eerst brachten ze een bezoek aan de stal van Rik Bogaert die de werking en voordelen van het Veng-systeem (nog niet erkend) toelichtte. Daarna gingen ze naar het vleesvarkensbedrijf van Klaas Messely en Lien Creupelant waar ze alles te weten kwamen over het VeDoWs-systeem (erkend).

VeDoWs staat voor Vermeulen Dobbelare Welfare System en is een systeem dat zorgt voor de primaire scheiding van mest en dunne fractie. Lees hier hoe het systeem precies werkt.

Voordelen

De grootste voordelen van dit systeem zijn de lage onderhoudskosten, het betere stalklimaat met betere groei, en de lagere elektriciteitskosten.

In tegenstelling tot luchtbehandelingstechnieken maakt dit systeem geen gebruik van water, waardoor er geen waterverbruik is en dus ook geen spuiwater. Klaas benadrukte dat het belangrijk is om het systeem voldoende te controleren (kettingspanning, tandwielen…) en te onderhouden om grotere problemen en bijhorende kosten te voorkomen. Het systeem moet daarom vlot toegankelijk zijn.

De goedkopere mestafzet is een ander belangrijk voordeel dat financieel voelbaar is. Als ervoor gekozen wordt om alle mest af te zetten, bedraagt het verschil tussen 1 ton traditionele mengmest en 1 ton gescheiden VeDoWs-mest ongeveer 7 euro/ton. In een tweede scenario, waarbij dunne fractie/effluent uitgereden wordt op land bedraagt het verschil 8,5 euro/ton.

Emissiereductiepotentieel

Bij vleesvarkens bedraagt de ammoniakreductie 60%, de methaan- en geurreductie bedraagt 75%.

Beoordeling door veehouders

Ongeveer 65% van de veehouders overweegt om dit systeem toe te passen op zijn/haar bedrijf. De belangrijkste redenen zijn: het hoge reductiepotentieel, het betere stalklimaat, goedkopere mestafzet en de onafhankelijkheid van water. Een aantal varkenshouders gaf aan dat ze het systeem niet overwegen op hun bedrijf omwille van praktische redenen: stallen verspreid op bedrijf, te kleine vleesvarkensstal.

Wil je meer ammoniakreducerende technieken ontdekken?

Binnen het project ‘RAMBO’ organiseren we nog meer ‘Tour de Boers’ waarbij we op bezoek gaan bij veehouders die systemen voor ammoniak- en methaanreductie in werking laten zien.

 

RAMBO_logobanner_langV6.png