Meld problemen teruglevering zonne-energie

ps-0511-zijtaart-zonnecollectoren-varkensbedrijf-(9)

Steeds meer boeren en tuinders plaatsen zonnepanelen op daken van stallen en schuren. Een positieve ontwikkeling die wij als ZLTO van harte steunen. Tegelijkertijd ontstaan er nu op veel plekken in het land grote problemen met het elektriciteitsnetwerk.


Regelmatig ontvangen wij vragen en opmerkingen van leden die geen zonne-energie kunnen terug leveren aan het net. Op diverse plekken zijn de netwerken vol aldus de netwerkbeheerders. Wij roepen iedereen die dit probleem heeft op om zich via ons meldpunt te melden.

Voor een effectieve belangenbehartiging is het noodzakelijk dat wij kunnen laten zien hoe groot het probleem is en wat de aard en omvang is. Daar hebben we jullie bij nodig. Heb jij bijvoorbeeld een SDE++ subsidie aangevraagd, een positieve transportindicatie gekregen en na het aanschaffen van zonnepanelen te horen gekregen dat jij niet terug kan leveren aan het net? Meld je dan! Heb je dit te horen gekregen voor het aanschaffen van de zonnepanelen? Of nog eerder, tijdens het aanvragen van de subsidie? Ook dan roepen wij je op om het te melden.

Waarom melden?

Op dit moment wordt beleid gemaakt binnen de Regionale Energie Strategie (RES). Dit beleid dreigt de verkeerde kant op te gaan. Overheden en netbeheerders lijken namelijk de voorkeur te geven aan uitbreiding van de capaciteit voor grootschalige opwek zoals zonneparken en windmolens. Netinfrastructuur uitbreiden voor een (groot) zonnepark is namelijk gemakkelijker dan voor tientallen of honderden daken. Terwijl er in de maatschappij juist veel meer draagvlak is voor zon op dak, dan voor grote zonneparken. ZLTO vindt dat er andere keuzes gemaakt moeten worden. Het kan niet zo zijn dat zonnepanelen op daken niet kunnen worden aangesloten, terwijl er een kilometer verderop wel een zonnepark en/of windpark wordt aangelegd en aangesloten. Om hier een effectieve lobby op te voeren is het voor ons van belang dat leden zich massaal melden.

Naast ZLTO heeft ook LTONoord een meldpunt. Hierdoor kunnen we de meldingen bundelen en kunnen we zowel landelijk als regionaal onze lobby optimaal inzetten.

Reageren op dit bericht

Voor jou als lid is het mogelijk om te reageren op dit bericht

Inloggen