Meld je aan voor het mestsymposium

Mest-vierkant

Het is een van de meest actuele onderwerpen in de landbouw: mest. Er is veel gaande rondom emissiereductie, of bijvoorbeeld mestbewerking en -aanwendig. Daarom organiseert Provincie Noord-Brabant een symposium: ‘Het Bruine Goud’.


Op 25 juni komen mensen uit alle lagen van de landbouw samen om kennis en inspiratie te halen over de thema’s die spelen rondom mest. Het netwerkevent biedt een mooie kans om elkaar te informeren, kennis te verbreden en het eigen netwerk uit te breiden. Naast veehouders, akkerbouwers en tuinders zijn namelijk ook erfbetreders, onderzoekers, beleidsmakers, vergunningverstrekkers, toezichthouders, technologiebedrijven en ketenpartijen uitgenodigd.

Henk Gerbers, Strategisch adviseur ketenontwikkeling Agrofood bij Provincie Noord-Brabant, en gedeputeerde Marc Oudenhoven openen de dag. Jan Roefs duidt als directeur van NCM de stand van zaken rondom verschillende technologieën rondom mestbewerking. Daarna is het aan de aanwezigen om twee inspiratierondes uit te kiezen, die bestaan uit diverse deelsessies.

Ondernemers en/of toeleveranciers van technologie vertellen over hun praktische leerervaringen met mestbewerking en mestaanwending. Daarna wordt het programma afgesloten met een netwerklunch. Aansluitend organiseert de Versnellingsaanpak Innovatie Emissiearme Landbouw een middagsymposium op dezelfde locatie.

Via de website van ZLTO is het mogelijk om jezelf aan te melden voor het symposium over mest. Voor vragen en opmerkingen kunnen leden terecht bij belangenbehartiger Annelies Buijtels.