Meer water beschikbaar voor Oost-Brabant

bmz53xwlla
Ko van den Boom - Nieuwe Oogst

De waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta, De Dommel, Limburg en Rijkswaterstaat hebben maandag een nieuw waterakkoord ondertekend. Hierin staan afspraken tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen over de aan- en afvoer van water.


Het gaat om Maaswater dat wordt aangevoerd via rijkskanalen om het achterland van Noord- en Midden-Limburg en Oost-Brabant van water te voorzien en over het teveel aan regenwater dat via deze kanalen wordt afgevoerd om droge voeten te houden. Cruciale afspraken in een tijd waarin extreem weer steeds vaker voorkomt.

Vervolg op 1994

Het akkoord dat nu is getekend, is een vervolg op de eerste overeenkomst uit 1994. Een belangrijke verandering is dat het nieuwe akkoord de samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen meer centraal stelt. Zij treden samen op als één waterbeheerder. In dit waterakkoord ligt ook vast dat er meer water, ongeveer 2.000 liter per seconde, kan worden aangevoerd naar de Noordervaart en de Peelkanalen. Dat is belangrijk voor de watervoorziening voor de natuur en landbouw in Noord-Brabant en Limburg.

Er wordt nu aan gewerkt om de toevoer van het extra water mogelijk te maken. Deze uitbreiding levert een bijdrage aan de oplossing om ook bij aanhoudende droogte voldoende water te hebben, wat onder meer voor boeren en tuinders goed nieuws is.

ZLTO positief

Johan Elshof, belangenbehartiger Bodem en Water van ZLTO, is positief. ‘Het is goed voor de boeren in het betreffende gebied dat ze extra water vanuit Limburg krijgen, want dat hebben ze hard nodig voor hun beregeningsbehoefte’, zegt hij. ‘Helaas zijn we er nog niet. Ondanks ons herhaaldelijk verzoek zijn er nog weinig vorderingen zichtbaar om ook de watertoevoer vanuit het Vlaamse kanaal Bocholt-Herentals te verbeteren. Dat zou onze boeren een stap verder brengen.’

Rijkswaterstaat is beheerder van het kanalenstelsel in Midden-Limburg en Noord-Brabant. De belangrijkste rijkskanalen zijn de Zuid-Willemsvaart, het Wilhelminakanaal, het kanaal Wessem-Nederweert en de Noordervaart. Vanuit deze rijkskanalen wordt Maaswater het achterland ingelaten, zodat sloten en beken niet droogvallen, het water blijft stromen en de grondwatervoorraad wordt aangevuld. In droge perioden is het water uit deze kanalen de enige manier om het achterland van water te blijven voorzien. Maar ook bij extreme regenval zijn ze cruciaal, vooral in Noord-Brabant.

Reageren op dit bericht

Voor jou als lid is het mogelijk om te reageren op dit bericht

Inloggen