Meer dan 29 miljoen euro schade door wateroverlast in ZLTO-gebied

waterschade-2024-zeeland
Ralf Pijnenburg - Nieuwe Oogst

De schade door wateroverlast onder ZLTO-leden is groot. De belangenvereniging heeft een enquête uitgezet die eind vorige week al door 675 leden is ingevuld. Zij melden een directe schadepost van in totaal 29 miljoen euro. De totale vervolgschade bedraagt 12 miljoen euro.


Michael van der Schoot, beleidsspecialist Bodem & Water bij ZLTO, schrikt van de schade. 'De problemen spelen niet alleen in de Kempen. Ook in andere delen van Noord-Brabant, Zeeland en Gelderland is de impact van de schade door wateroverlast gigantisch. Wel zie je hotspots in Kruisland, Zuid-Beveland, Vessem en Eersel.'

Van der Schoot noemt de directe schadepost van 29 miljoen euro 'aanzienlijk'. 'Dit betreft de schade die je hebt van de gewassen die verloren zijn gegaan. Maar ook de vervolgschade, die wordt veroorzaakt door gewassen die je nog niet hebt kunnen zaaien, baart me zorgen. Stel dat je mais nu pas kunt zaaien, terwijl je de verplichting hebt om deze al op 1 oktober van het land te halen. Dan kan dit grote gevolgen hebben voor de voedingswaarde.'

Markt verstoord

ZLTO-bestuurder Hendrik Jan ten Cate: 'Het is bijzonder dat er op zo'n grote schaal schade is door wateroverlast.' Overigens hoeft de vervolgschade niet voor iedereen negatief uit te pakken, nuanceert hij. 'Hoewel er nu amper spinazie in de schappen ligt, zou het kunnen dat we later met een overaanbod te maken krijgen. De markt is namelijk verstoord. Dat zie je ook terug bij aardappelen. Bedrijven kunnen ook profiteren van schaarste.'

De resultaten van de enquête worden ingezet voor collectieve belangenbehartiging. Van der Schoot benadrukt dat ZLTO geen dekking kan regelen voor de schade die leden hebben opgegeven. 'We leggen de cijfers voor aan de waterschappen, die een keuze moeten maken in de belangenafweging tussen stedelijk gebied, natuurterreinen en landbouwgrond. Verder zullen we samen met de LLTB, LTO Noord en LTO Nederland de nieuwe input zo breed mogelijk richting Rijk en waterschappen communiceren.'

Heb je behoefte om met een van onze sociaal adviseurs te spreken, dan kun je contact opnemen met de ZLTO Informatielijn via (073) 2173333 of info@zlto.nl. De sociaal adviseurs zijn namens het ZLTO Sociaal Fonds beschikbaar voor een luisterend oor en hulp bij psychische, emotionele of sociale vraagstukken en problemen.