LTO verbijsterd over uitspraak gewasbescherming lelieteelt

nbvb-vaste-planten005
LTO Nederland

Gisteren heeft de rechtbank van Noord-Nederland een uitspraak gedaan in een kort geding dat eind mei is aangespannen door omwonenden tegen een lelieteler. Daarin heeft de rechter geoordeeld dat de teler geen gewasbeschermingsmiddelen in de buurt van omwonenden mag gebruiken, omdat onvoldoende zekerheid gegeven kan worden over de potentiële gevolgen voor de gezondheid.


LTO is verbijsterd over deze uitspraak, omdat de rechter hiermee toegelaten middelen op basis van wetenschappelijke richtlijnen door het Ctgb in twijfel trekt. Bovendien maakt LTO zich zorgen over een mogelijke precedentwerking die deze uitspraak schept.

'Boeren en tuinders spannen zich elke dag hard in om gezonde producten te produceren en doen dit volgens de regels. In het belang van omwonenden, maar ook in het belang van de ondernemers, hun gezinnen en medewerkers', zegt Ron Mulders, portefeuillehouder Gezonde Planten bij LTO. 'Daarbij moeten zij er vanuit kunnen gaan dat gewasbeschermingsmiddelen die zijn toegelaten door onafhankelijke, wetenschappelijke instanties, ingezet kunnen worden als dat nodig is. Als de rechter op basis van vermoedens vraagtekens zet bij de autoriteit van het Ctgb, waar kunnen ondernemers zich dan nog op baseren?'

'Door deze uitspraak wordt het de betreffende teler, die volledig volgens de regels werkt en voorzorgsmaatregelen in acht neemt, onmogelijk gemaakt om zijn producten te telen. We staan achter onze leden en zullen de betreffende ondernemer verder ondersteunen bij vervolgstappen. Daarnaast onderzoeken we de juridische mogelijkheden, omdat de potentiële consequenties van deze uitspraak groot zijn', aldus Jaap Bond, voorzitter van de KAVB.

Sector in transitie

LTO en haar leden werken al meerdere jaren samen met onderzoeksinstellingen om te komen tot alternatieven voor chemische gewasbeschermingsmiddelen. Onder andere in het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming In de praktijk heeft dit geleid tot een daling van het middelengebruik in de afgelopen jaren. Als uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat aanvullende maatregelen nodig zijn, dan zullen boeren en tuinders hun verantwoordelijkheid nemen en dit accepteren.