LTO reageert op troonrede: voorkom dat ‘voedselarmoede’ probleem wordt

sjaak1
LTO Nederland

In de Troonrede stond Koning Willem-Alexander stil bij armoede, gezondheid en bestaanszekerheid. LTO vraagt de politiek om koers te bepalen in het spanningsveld tussen verduurzaming en bestaanszekerheid. Als we Nederlands voedsel betaalbaar willen houden, moet de overheid bijdragen aan de vergoeding voor verduurzaming en maatschappelijke diensten. Zodat ook de boer en tuinder een eerlijk inkomen kan verdienen.


Bijna dagelijks berichten de media over hoge voedselprijzen in de supermarkt en consumenten die dit niet meer kunnen betalen. In de miljoenennota komt het kabinet met een financiële impuls om de inkomenspositie van minima te compenseren, zo blijkt uit uitgelekte stukken. Maar met het oog op de verdere verduurzaming van onze landbouw zijn we op een kruispunt beland. Want door te voldoen aan nieuwe eisen voor natuur, milieu, klimaat en dierenwelzijn zal ons voedsel onvermijdelijk in prijs blijven stijgen. En zonder eerlijke en marktconforme vergoeding is er geen bestaanszekerheid voor boeren en tuinders.

Betaalbaar

'Onze boeren en tuinders zijn er trots op goed, gezond én betaalbaar voedsel te maken. Consumenten profiteren hiervan', zegt Sjaak van der Tak, voorzitter van LTO Nederland. 'Want ondanks gestegen voedselprijzen zijn de daadwerkelijke uitgaven aan voeding in Nederland relatief laag. Echter wordt van boeren en tuinders verwacht dat zij steeds meer inspanningen leveren ten behoeve van verduurzaming. Als we onze voedselvoorziening verder blijven verduurzamen én willen dat gezond Nederlands voedsel ook in de toekomst betaalbaar blijft, dan zal de politiek deze verduurzaming financieel moeten ondersteunen.'

Van der Tak vervolgt: 'Kijk naar de vergoeding die boeren krijgen voor de ecosysteem-diensten die zij leveren. We willen dat boeren meer ruimte geven aan natuur op boerenland en meer landschapselementen beheren. Maar zulke maatregelen moeten linksom of rechtsom ook gefinancierd worden. Vanuit LTO roepen we het kabinet en de Tweede Kamer op om hiervoor in de miljoenennota voor 2024 alsnog een bedrag van 750 miljoen euro te reserveren.'

In dat licht is het goed dat er een eenmalige impuls komt ter versterking van de biologische landbouw in Nederland. LTO is ook positief over de ondersteuning voor jonge boeren met het oog op bedrijfsopvolging. Het is goed dat het kabinet financiële middelen beschikbaar stelt aan provincies zodat deze kunnen blijven investeren in toekomstperspectief voor boeren die in hun bedrijfsvoering willen investeren met technische innovaties, door te extensiveren, te verplaatsen of om te schakelen.

Visie

Vanuit de samenleving en de politiek wordt steeds meer ingezet op verduurzaming, maar een doordachte kabinetsvisie op wat dit voor onze voedselproductie betekent ontbreekt. In die visie moeten cruciale vragen over de rol van voedsel in relatie tot gezondheid en geluk, het voedingspatroon, de productie-eisen die we stellen en wat ons dat als samenleving mag kosten worden beantwoord. Bovendien kan deze visie niet beperkt worden tot de landsgrenzen en vergt deze een duidelijke Europese- en geopolitieke component.

Met dit in gedachten stelt LTO concreet voor:

  • Ontwikkel samen met de land- en tuinbouw een heldere, toekomstgerichte Voedselvisie 2050.
  • Zorg voor een gelijk speelveld in Europa in verband met de open interne markt.
  • Stimuleer de ontwikkeling en introductie van een ‘Oranjebonus’ om meer Nederlandse producten in de schappen te krijgen.
  • Draag zorg voor een systeem waarin boeren en tuinders marktconform voor maatschappelijk gewenste of vereiste eco-systeemdiensten betaald worden uit belastingmiddelen.

De volledige brief van LTO aan de leden van de Staten-Generaal, met daarin nog enkele voorstellen op het gebied prijsvorming in de keten, investeringen en fiscale ruimte om te voldoen aan de transitieopgaven, is hier te lezen.