LTO ondersteunt oproep BoerenNatuur voor ANLb 3.0

hw08ie6k4d
LTO Nederland

Met een brief riep BoerenNatuur vandaag de leden van de Tweede Kamer op om de collectieven en alle boeren die het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) uitvoeren, rugdekking te geven door het beheer dat is aangevraagd en goed is uitgevoerd daadwerkelijk uit te betalen. LTO ondersteunt de oproep van BoerenNatuur met klem.


Zonder deze dekking, is afschalen van het ANLb de enige optie, met alle nadelige en ongewenste gevolgen van dien. Ook roept BoerenNatuur op tot een ANLb 3.0, dat zowel voldoende omvang als intensiteit heeft, zodat het een effectieve bijdrage kan leveren aan het realiseren van de maatschappelijke doelen op het gebied van biodiversiteit, landschap, klimaat en water én voor boeren een volwaardig alternatief verdienmodel kan zijn.

'De brief van BoerenNatuur slaat de spijker op z’n kop', zegt Sjaak van der Tak, voorzitter van LTO Nederland. 'Afschalen van het ANLb betekent simpelweg dat beleidsdoelen uit het NSP en NPLG, waarvoor juist uitbreiding van het ANLb vereist is, niet gehaald gaan worden. Als we willen dat boeren meer ruimte geven aan natuur op boerenland en meer landschapselementen beheren, moet ook de vergoeding die boeren hiervoor krijgen geregeld zijn. Bij het uitblijven van een fatsoenlijke basis voor het ANLb bestaat een groot risico dat het draagvlak voor deelname onder boeren en tuinders afneemt. Dat zou niet alleen zeer ongewenst, maar ook zeer zonde zijn.'

Transitie

Via agrarisch natuur- en landschapsbeheer, waarin land- en tuinbouw verbonden is met andere functies in de omgeving, kunnen boeren en tuinders bijdragen aan de klimaat- en natuurdoelstellingen en meewerken aan de transitie van het landelijk gebied. Door de kwaliteit van natuur en landschap te verbeteren, wordt het ecosysteem waarin boeren en tuinders voedsel, bloemen en groen produceren, robuuster. LTO ziet deze manier van land- en tuinbouw als een van de transitiepaden waarlangs boeren en tuinders hun bedrijf richting de toekomst kunnen ontwikkelen.