LTO geeft Tweede Kamerleden kalenderlandbouw-kalender

Foto1-1024x757
LTO Nederland

Op dinsdag 6 juni overhandigde LTO Akkerbouw & Vollegrondsgroente de Kalenderlandbouw-kalender aan Tweede Kamerleden. Met de kalender willen we de politiek laten zien hoe verschillende beleidsmaatregelen op een onuitvoerbare wijze samenkomen op het boerenerf. Bovendien vindt LTO dat er op korte termijn een omslag richting doelsturing moet worden gemaakt.


“De generieke maatregelen waaraan telers zich moeten houden dragen op papier bij aan de gewenste doelen, maar in de praktijk zien we het tegenovergestelde effect. Een sprekend voorbeeld hiervan is de 1 oktober-maatregel in het 7e Actieprogramma Nitraat. Op deze manier  blijft er weinig ruimte over om een goede landbouwpraktijk te bedrijven:  er wordt ingeleverd op opbrengst, ondernemers moeten onder slechte omstandigheden rooien of worden gekort op de stikstofgebruiksruimte”, aldus vakgroepvoorzitter Tineke de Vries.

“Boeren werken niet met een kalender van de overheid, maar met de omstandigheden van de natuur.”, vervolgt De Vries. “Wij maken ons dan ook ernstige zorgen over de ingeslagen koers van de overheid. Met kalenderlandbouw gaan we de (water)doelen niet halen en blijft er geen perspectief voor onze telers over.”

Oproep aan politiek

Het late voorjaar van 2023 is het perfecte voorbeeld dat de landbouw zich niet door de kalender laat sturen. Onze boodschap aan de politiek: laat landbouwers hún vakmanschap inzetten om maatschappelijke en ecologische doelen te halen, in plaats van hen voor te schrijven wat op welke datum wel of niet mag. Van de overheid vragen wij om, vόόr het 8ste Actieprogramma Nitraat, samen een systeem van doelsturing te ontwikkelen. Waarbij de teler door middel van monitoring en dataverzameling verantwoordelijkheid neemt om doelen te behalen.

Kalenderlandbouw-kalender

De kalender maakt duidelijk in welke absurde situatie we terecht zijn gekomen. Met de Kalenderlandbouw-kalender wil LTO beleidsmakers oproepen op korte termijn een omslag te maken richting doelsturing. Want naast de datums, voortkomend uit het GLB en mestbeleid, zijn er nog tal van andere deadlines waar telers aan gehouden worden in hun dagelijkse bedrijfsvoering. Deze zijn vaak gekoppeld aan leveringsvoorwaarden, keuringsvoorwaarden, plantgezondheid of certificeringsvereisten.