LTO: focus ligt eerst bij humanitaire situatie Oekraïne

eugene-mykulyak-RgOro99Pfxg-unsplash-560x400 (1)
LTO Nederland

De oorlog in Oekraïne leidt al meer dan een week tot hartverscheurend menselijk leed, zorg en onzekerheid. Talloze boeren en tuinders leveren een bijdrage aan een groot aantal hulpacties en bieden opvang voor Oekraïense vluchtelingen. LTO voert intensief overleg over de potentiële gevolgen en mogelijke maatregelen die nodig zijn op de korte en langere termijn.


'De veiligheidssituatie in het land en het aandacht voor de slachtoffers heeft prioriteit', zegt Sjaak van der Tak, voorzitter LTO Nederland. 'LTO voert intensief overleg met bewindspersonen, overheidsorganisaties, keten- en sectorpartijen en Europese partners over de potentiële impact die deze oorlog in ‘de graanschuur’ van Europa heeft op de voedselvoorziening, energievoorzieningen op boeren en tuinders. De prijzen van energie, veevoer, kunstmest en materialen stijgen. Als export vanuit Oekraïne en Rusland langdurig stilvalt dan kan dat vergaande gevolgen hebben. LTO vraagt haar leden om hun zorgen en verwachtingen met ons te delen. De situatie verandert van dag tot dag en de precieze impact is nog niet te voorspellen. Het spreekt voor zich dat we, als er meer duidelijkheid is, kijken naar de stappen die we als sector, Nederland en Europa moeten nemen in deze nieuwe wereld.'

Voedselvoorziening en beleidsambities

De oorlog in Oekraïne leidt in Brussel tot hernieuwde aandacht voor voedselvoorziening in relatie tot langjarige ambities zoals de Green Deal, de Farm to Fork-strategie en de biodiversiteitsstrategie. Eurocommissaris voor Landbouw Janusz Wojciechowski gaf aan de plannen opnieuw tegen het licht te houden in relatie tot voedselzekerheid. Terecht, aangezien uit recent onderzoek blijkt dat de huidige voorstellen leiden tot aanzienlijk minder landbouwproductie in Europa, minder productie, verschuiving van handelsstromen en hogere consumentenprijzen.

Ook in Nederland denkt de politiek na over de gevolgen van de oorlog voor het kersverse coalitieakkoord. CDA-leider en minister voor Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra geeft aan dat de politiek terug naar de tekentafel moet. Hij wil in de volle breedte kijken naar de gemaakte afspraken: “Geopolitiek houdt zich niet aan het Nederlandse coalitieakkoord.”

Stabiliteit van voedselketens, energievoorziening en voedselzekerheid in het algemeen zullen de komende tijd hoger op de agenda staan. LTO Nederland brengt het belang van de land- en tuinbouw en de beschikbaarheid en prijzen van voedsel als eerste levensbehoefte onder de aandacht en zal dat blijven doen. In deze onzekere fase acht LTO het niet juist om vergaande conclusies op specifieke onderwerpen te trekken. De focus ligt nu eerst bij de humanitaire situatie in Oekraïne en de scenario’s voor korte en middellange termijn wat betreft onder meer grondstoffen, energie, handel en werk.

Belangrijke informatie voor boeren en tuinders

De precieze impact van de situatie op land- en tuinbouwbedrijven ontwikkelt met de dag en laat zich moeilijk voorspellen. Er komen verontrustende signalen binnen. LTO staat daarover in contact met haar leden, die hun zorgen via de regionale ledencontactcentra en informatielijnen kunnen delen. De signalen worden ingebracht in de overleggen met overheden en bedrijfslevenpartners in Den Haag en Brussel.

Humanitair

Hulp bieden
Veel ondernemers denken na en/of vragen hoe zij hulp kunnen bieden aan Oekraïne en aan de Oekraïense vluchtelingen. Boeren en tuinders organiseren en helpen bij spontane hulpacties van particulieren en bedrijven. LTO adviseert leden die iets willen doen om aansluiting te zoeken bij initiatieven die kennis hebben van de situatie ter plekke en/of samen te werken met lokale hulporganisaties.

Tijdelijk bescherming Oekraïense vluchtelingen binnen EU
De toestroom van Oekraïense vluchtelingen naar de EU is groot en zal de komende periode toenemen. Ook in Nederland komen Oekraïense vluchtelingen aan. De Europese Unie gaat Oekraïense vluchtelingen tijdelijke bescherming bieden waarmee zij toegang krijgen tot huisvesting, onderwijs, zorg, de arbeidsmarkt en een uitkering. Het kabinet heeft gemeenten gevraagd om op korte termijn duizenden opvangplekken beschikbaar te maken. Boeren en tuinders die huisvesting beschikbaar hebben kunnen hiervoor contact opnemen met de eigen gemeente.

Zie: Vijf vragen over Oekraïense vluchtelingen in Nederland | NOS

Bedrijfseconomisch

Informatie / sancties
Voor alle ondernemersvragen en impact van de sancties heeft RVO het ‘Oekraïne-Rusland – loket’ geopend.

Zie: Oekraïne en Rusland | RVO.nl | Rijksdienst of bel met 088 042 42 42

De Rijksoverheid heeft ook een algemene informatiepagina: Rusland en Oekraïne

De EU communiceert onder andere via de website van de Europese Raad, ook wat betreft sancties: Council of the EU / press releases

Betalingsverkeer
Betalingsverkeer met Rusland en Oekraïne is moeilijk dan wel niet toegestaan. Een 7-tal Russische banken worden definitief en uiterlijk 12 maart afgesloten van het Swift-systeem. Dit betekent dat betalingsverkeer met deze banken in Rusland niet meer mogelijk is. Ook zijn er bedrijven die wel producten hebben geleverd, maar nog niet betaald hebben gekregen. Doe voorlopig geen betalingstransacties met banken in Rusland en Wit-Rusland. Raadpleeg de eigen bank voor meer informatie indien dit wel nodig is.

Zie: Giraal betalingsverkeer van en naar Rusland en Belarus – Betaalvereniging Nederland

Liquiditeit
De sancties kunnen mogelijk leiden tot liquiditeits- of betalingsproblemen. Banken kunnen helpen met extra krediet of uitstel van aflossingen. Neem bij liquiditeitsproblemen contact op met de eigen bank.

Verzekeringen
Het Verbond van Verzekeraars geeft aan dat de dekking en voorwaarden van diverse verzekeringen aangepast kunnen worden. Check de dekking van verzekeringen en eventuele schademelding bij de eigen verzekeraar.

Zie: Verzekeren & Oekraïne (verzekeraars.nl)

Cybersecurity
De overheid waarschuwt extra raadzaam te zijn op schadelijke mails en andere digitale aanvallen. Zorg dat uw computerbeveiliging up-to-date is en/of laat u adviseren hoe u uw computersystemen extra kunt beveiligen.

Zie: Digitale aanvallen oorlog Oekraïne | Nationaal Cyber Security Centrum (ncsc.nl)