LTO: behoud ISDE-regeling nodig voor verduurzaming

windmolens
LTO Nederland

LTO en vele andere bedrijven en organisaties hebben begin mei, een brandbrief aan de Tweede Kamer gestuurd over de dreigende subsidiestop voor kleine zon-PV en kleine windmolens.


De ISDE, waarmee een tegemoetkoming kan worden aangevraagd voor de kosten van maatregelen voor energiebesparing en het verduurzamen van de energievoorziening, dreigt te verdwijnen per 31 december 2023. Met het wegvallen van de ISDE-subsidie verdwijnt een financiële impuls om als bedrijf te investeren in energieneutraliteit. De ondertekenaars van de brief roepen de Tweede Kamer op om kleinschalig wind en zon in de ISDE-regeling voor de komende jaren te continueren, zodat verder gewerkt kan worden aan verduurzaming.

Potentie agrarische bedrijven

Agrarische bedrijven bezitten grote potentie om duurzame energie uit zon en wind op te wekken. Daarmee kunnen ondernemers energieneutraal voedsel produceren, of extra energie opwekken voor huizen en gebouwen in de omgeving. Het is belangrijk dat de overheid ondernemers hierin stimuleert. Met het wegvallen van de ISDE verdwijnt een financiële impuls om als bedrijf te investeren in energieneutraliteit. De andere optie die overblijft is veel energie opwekken en leveren aan het netwerk. Doordat het elektriciteitsnetwerk al jaren onder druk staat, verzwaren van bekabeling lang duurt en hoge kosten met zich meebrengt, is de kans groot dat de komende jaren de productie van duurzame energie stagneert.

ISDE-regeling

Agrarische ondernemers maken veelvuldig gebruik van de ISDE-regeling, voornamelijk voor het financieren van zonnepanelen installaties op daken en in toenemende mate boerderijmolens. De regeling is bij uitstek geschikt voor installaties om de eigen energiebehoefte, en daarmee de kosten, te beperken en te minimaliseren. In het kader van stijgende energieprijzen levert energiebesparing in combinatie met de ISDE een impuls voor verdere verduurzaming.

Lees de volledige brief hier.