Lobbysucces voor stimuleren bedrijfsopvolging

zlto---joris-baecke-084666-1
Joost Blaauwhof - Nieuwe Oogst

Bedrijfsopvolgers maken kans op een financiële impuls bij de overname van een land- of tuinbouwbedrijf. Dat heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselklimaat (LNV) op woensdag 3 april bekendgemaakt. Ook werden de details voor de vestigingssteun bekend.


Na lobby van LTO Nederland is het gelukt om een steuntje in de rug mogelijk te maken voor jonge landbouwers. In de praktijk betekent het dat jonge bedrijfsopvolgers, tot en met 39 jaar, aanspraak maken op een financiële impuls van 80.000 euro. De regeling is er om jonge boeren en tuinders na de bedrijfsovername te ondersteunen.

Er zijn wel enkele voorwaarden gebonden aan de toekenning van vestigingssteun. Zo dient het bedrijf volledig overgenomen te worden óf voor tenminste 50 procent van de aandelen of eigen vermogen. Ook vraagt de overheid een aangeleverd bedrijfsplan.

‘Een grote stap voor veel beginnende ondernemers’, vertelt Anja Roes-Kuijpers, bedrijfsadviseur van Arvalis. ‘De financiële overweging om een bedrijfsovername in gang te trekken, wordt gestimuleerd. Het is een signaal dat er vanuit de overheid nog steun is voor de toekomst van de landbouw. Dat haalt de drempel om in de sector te stappen naar beneden en kan aan het toekomstperspectief van de jonge boer of tuinder bijdragen.’

Vestigingssteun aanvragen kan per 3 juni. Meer informatie of ondersteuning bij een bedrijfsovername kan opgevraagd worden bij de bedrijfsadviseurs van Arvalis.