Lobby maandoverzicht: uitstel vanggewas, WTS-regeling en ODE-heffing

Icoon - Lobby

De boerenbelangenbehartigers van de LTO's werken iedere dag aan de toekomst van boeren en tuinders. Lees meer over het lobbywerk en de resultaten in het nieuwe maandoverzicht van de belangenbehartiging van ZLTO en LTO, over de maand september 2021.


LTO

  • Boeren die in juli door de overstromingen werden getroffen, kregen na vele weken lobbyen door LTO duidelijkheid over de schadevergoeding.
  • Boeren waren verplicht om voor 1 oktober een vanggewas ingezaaid te hebben op hun maispercelen, maar door het weer was de mais op veel plekken nog niet rijp. LTO lobbyde samen met CUMELA voor uitstel en kreeg het voor elkaar: de deadline schoof 4 weken op.

ZLTO