Lobby maandoverzicht: stikstof en geborgde zetels

Icoon - Lobby

De boerenbelangenbehartigers van de LTO's werken iedere dag aan de toekomst van boeren en tuinders. Lees meer over het lobbywerk en de resultaten in dit maandoverzicht van de belangenbehartiging van ZLTO en LTO, over de maand juni 2022.


ZLTO

Innovatie als alternatief voor saneren

Binnen project Next Level Mestverwaarden is inzichtelijk gemaakt dat er oplossingen zijn die een significante bijdrage leveren op vlak van stikstof, klimaat en circulaire landbouw.

Twee miljoen subsidie voor Brabantse publiek-private samenwerking Beet!

Subsidie van 2 miljoen toegekend aan Beet! met als doel nieuwe kennis te ontwikkelen en studenten op te leiden voor nieuwe beroepen in een duurzame voedselketen.

Aandacht voor bodem en bemesting Zeeland

ZLTO, provincie Zeeland en CZAV hebben een symposium rond bodem en bemesting georganiseerd in lijn met onze inzet voor behoud van voldoende beschikbaarheid benodigde meststoffen.

Werkbezoek Statenfractie VVD

Een delegatie van de Noord-Brabantse VVD-Statenfractie bracht 20 juni een werkbezoek waar werd gesproken over agrarisch ondernemerschap en belemmeringen die boeren ondervinden.

Werkbezoek Statenfractie Groen Links Zeeland

Zeeuwse Statenfractie GroenLinks bracht een werkbezoek aan de Rusthoeve in Colijnsplaat waar ZLTO raakvlakken heeft gezocht en besproken over de toekomst van de agrarische sector.

LTO

Landbouwzetels in waterschapbestuur blijven

Mede door de inzet van (Z)LTO heeft het initiatief wetsvoorstel van D66 en GL het niet gehaald om de geborgde bestuurszetels in het waterschap af te schaffen. Wel wordt het aantal landbouwzetels verminderd naar twee. Ook vervalt de verplichting van een DB-zetel voor de geborgden. Naar verwachting zal ook de Eerste Kamer in deze lijn meegaan.

LTO: concept ‘landschapsgrond’ nu teveel one-size-fits-all

Trienke Elshof, portefeuillehouder Platteland & Omgeving bij LTO Nederland, heeft gesproken over landschapsgrond bij de Tweede Kamer. Bij het rondetafelgesprek over dit onderwerp verkennen de landbouwwoordvoerders van de Tweede Kamer de mogelijkheden en wenselijkheid van dit nieuwe type grond. LTO zal mede namens NAJK aankaarten dat er in het huidige concept te weinig meerwaarde is in het toevoegen van deze nieuwe categorie. Binnen de huidige grondfuncties kunnen al afspraken gemaakt worden. 

Hoofdlijnen onrealistisch stikstofbeleid ongewijzigd

De Tweede Kamer heeft ruim 14 uur lang gedebatteerd over de stikstofplannen. De grote lijnen van het kabinetsbeleid zijn daarbij overeind gebleven. Het doel van de coalitie blijft onveranderd: 50 procent stikstofreductie in 2030. Dit heeft grote sociale, economische en culturele gevolgen voor de leefbaarheid op het platteland. Een zorg die breed gedeeld werd in de Tweede Kamer. Ook was er kritiek kwam op de perspectiefbrief van minister Staghouwer die nauwelijks perspectief biedt. Ondanks deze brede oproep voor perspectief voor de boer vanuit de Tweede Kamer, zijn er maar weinig concrete ideeën hoe daar invulling aan kan worden gegeven.

Reageren op dit bericht

Voor jou als lid is het mogelijk om te reageren op dit bericht

Inloggen