Lobby maandoverzicht: stallendeadline en beregening

Icoon - Lobby

De boerenbelangenbehartigers van de LTO's werken iedere dag aan de toekomst van boeren en tuinders. Lees meer over het lobbywerk en de resultaten in dit maandoverzicht van de belangenbehartiging van ZLTO en LTO, over de maand februari 2022.


ZLTO

Reactie ZLTO op rapport Connecting Agri & Food

ZLTO gaf een heldere reactie op het onderzoek van Connecting Agri & Food in opdracht van de provincie naar de toekomst van de veehouderij: in Nederland dreigt een ongelijk speelveld te ontstaan waarvan Noord-Brabantse veehouders nadrukkelijk de dupe worden.

Vergoeding voor overstroming

Mede dankzij de aanhoudende lobby van ZLTO opende RVO een regeling voor vergoeding van teeltschade als gevolg van de overstroming van de Maasuiterwaarden: benedenstrooms, van Boxmeer tot aan monding van de Maas in de Amer.

Conferentie over energiezekerheid glastuinbouw

Afgelopen maand organiseerde Greentechport Brabant (een initiatief van ZLTO en provincie Noord-Brabant) een conferentie over energiezekerheid in de glastuinbouw met als belangrijk agendapunt: onder welke voorwaarden zijn in Brabant aardwarmteprojecten mogelijk.

Overleg over beregening rond De Peel

ZLTO en LLTB zijn in gesprek met partijen rond Groote Peel, Mariapeel en Deurnsche Peel voor het behoud van de mogelijkheid tot beregening van landbouwgewassen.

LTO

Derogatie terug op de agenda

Dankzij druk vanuit LTO én goede en zware inspanning van het ministerie van LNV is derogatie terug op de Europese agenda.

LTO start discussie over werknemers buiten EU

Sinds de oproep van LTO om ook inzet van werknemers van buiten de EU mogelijk te maken, is het onderwerp van gesprek in de politiek.

Noodzaak tot integrale aanpak dierziekten

In hoorzitting van de Tweede Kamer met artsen en hoogleraren over zoönosen en dierziekten heeft LTO nadrukkelijk gewezen op de gevaren van onder meer vogelgriep en Afrikaanse varkenspest en de noodzaak tot een integrale aanpak van deze aandoeningen.

Sector strijdt voor behoud Fandango

Er vond afgelopen maand opnieuw overleg plaats tussen sector en overheid over het behoud van Fandango: een middel tegen valse meeldauw in uien.