Lobby maandoverzicht: faunaschade, grondwater en Oekraïne

Icoon - Lobby

De boerenbelangenbehartigers van de LTO's werken iedere dag aan de toekomst van boeren en tuinders. Lees meer over het lobbywerk en de resultaten in dit maandoverzicht van de belangenbehartiging van ZLTO en LTO, over de maand maart 2022.


ZLTO

Aandacht voor mogelijkheden geothermie

We brachten geothermiemogelijkheden voor de glastuinbouw onder de aandacht bij de Brabantse gedeputeerden Anne-Marie Spierings en Elies Lemkes. Mede dankzij GreenTechPort Brabant (mede een initiatief van ZLTO), LLTB en provincie Limburg heeft de regering toestemming gegeven voor een aardwarmte-pilot in Zuid-Oost Brabant / Noord-West Limburg.

Coalitie tegen leges op faunaschade

ZLTO heeft in Brabant een brede coalitie gesmeed tegen leges op faunaschade. Terreinbeheerders, jagers en Dierenbescherming willen af van het systeem waarin boeren en tuinders, naast een eigen risico, eerst leges moeten betalen voordat ze een vergoeding kunnen aanvragen voor schade. De provincie neemt 8 april een besluit over de leges.

Pleidooi voor zorgvuldig gebruik grondwater

In een paginagroot opinieartikel in Eindhovens Dagblad en Brabants Dagblad pleit ZLTO-bestuurslid Janus Scheepers voor een zorgvuldig gebruik van grondwater en geeft aan dat agrariërs actief kunnen en willen bijdragen aan slim waterbeheer. ZLTO onderstreept in het artikel dat, sinds de oorlog in Oekraïne, het besef groeit dat voedselzekerheid niet langer vanzelfsprekend is.

Meer ruimte voor teeltondersteunende voorzieningen en solitaire kassen

Onder voorwaarden komt er in Noord-Brabant meer ruimte voor teeltondersteunende voorzieningen (TOV) en solitaire kassen. Omdat de landelijke omgevingswet is uitgesteld, dreigde ook uitstel voor deze nieuwe regels. Maar ZLTO drong bij de provincie aan om de verruimingen nu al in te laten gaan. Met succes. Zo mogen (onder bepaalde voorwaarden) ondernemers teeltondersteunende voorzieningen realiseren van maximaal drie hectare en kunnen tuinders met een solitaire kas uitbreiden tot boven het huidige maximum van drie hectare.

Gedeputeerde bezoekt bedrijven in Zeeland

De Zeeuwse landbouwgedeputeerde Jo-Annes de Bat bezocht, mede op uitnodiging van ZLTO, in maart een aantal agrarische bedrijven op Schouwen-Duiveland. Door de situatie in Oekraïne is er in veel onzekerheid in de agrarische sector: de prijzen van brandstof, kunstmest en grondstoffen zijn fors opgelopen. De Bat toonde begrip voor de situatie en gaf aan voedselzekerheid de komende maanden concreter te willen uitwerken.

LTO

Europese steun voor Nederlandse boeren en tuinders

Maximaal 35.000 euro steun aan boeren en tuinders zonder dat er sprake is van staatssteun, eerder uitbetalen van subsidies en de mogelijkheid om af te wijken van bepaalde vergroeningseisen. Dit steunpakket van de EU (naar aanleiding van de oorlog in de Oekraïne) is mede dankzij de inzet van LTO Nederland tot stand gekomen.

Aandacht voor krapte op de arbeidsmarkt

Namens LTO Nederland had Eric Douma een gesprek met de kamerleden Anne-Marijke Podt (D66) en Chris Stoffer (SGP) over de arbeidskrapte in de verschillende agrarische sectoren. Een aantal ondernemers staat inmiddels met de rug tegen de muur. Het gesprek was het startschot voor de werkgeversbijeenkomsten van de Werkgeverslijn.

Oorlog in Oekraïne

De oorlog in Oekraïne leidt tot hartverscheurend menselijk leed, zorg en onzekerheid. Talloze boeren en tuinders leveren een bijdrage aan een groot aantal hulpacties. LTO voert intensief overleg over de potentiële gevolgen en mogelijke maatregelen die nodig zijn op de korte en langere termijn.

Fadango blijft toegestaan

Uientelers kunnen dit seizoen gebruik blijven maken van Fandango, een middel tegen valse meeldauw. Aanvankelijk mochten telers het middel dit jaar niet meer gebruiken maar via een zogeheten ‘mineure wijziging’ blijft Fandango beschikbaar. In de opbouw van dat dossier door BO Akkerbouw en LTO Nederland heeft ZLTO veel informatie verstrekt.

 

Reageren op dit bericht

Voor jou als lid is het mogelijk om te reageren op dit bericht

Inloggen