Lobby maandoverzicht: 7e actieprogramma nitraat, RES en aanpak de Peel

Icoon - Lobby

De boerenbelangenbehartigers van de LTO's werken iedere dag aan de toekomst van boeren en tuinders. Lees meer over het lobbywerk en de resultaten in dit maandoverzicht van de belangenbehartiging van ZLTO en LTO, over de maand oktober 2021.


ZLTO

LTO Nederland

  • Het najagen van modelcijfers zegt niets over hoe de natuur gedijt in de praktijk. Dat schreven Sjaak van der Tak en NAJK voorzitter Roy Meijer op 27 oktober in een opiniestuk in Trouw. 
  • De Reclame Code Commissie oordeelde dat verschillende onderdelen van de campagne van Dier&Recht tegen zuivel misleidend en oneerlijk zijn. De consument wordt op het verkeerde been gezet.
  • In een 22 pagina's lange inbreng kraakte LTO het concept 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (APN). Honderden reacties van leden sloten aan bij de boodschap dat de voorstellen onhaalbaar, ontwrichtend en onbetaalbaar zijn.
  • Op Prinsjesdag riep LTO op om agrarische ondernemers te laten bijdragen aan een gezonder eetpatroon en een volgend Preventieakkoord. Deze vraag werd bij de begrotingsbehandeling gesteld en de staatssecretaris juichte het toe. Hij wil het wel aan het volgend kabinet overlaten en de motie van BBB haalde het daarom niet.