Lees het online magazine 'methaan uit mest'

maurice-hanegraaf-melkvee

Netwerk Praktijkbedrijven heeft in samenwerking met Integraal Aanpakken het online magazine ‘Methaan uit mest’ gepubliceerd. Hierin staan mogelijke oplossingen om de methaanemissie uit mest te verlagen.

 


Binnen het project Netwerk Praktijkbedrijven wordt gewerkt aan het verlagen van zowel ammoniak- als methaanemissies in de melkveehouderij. Daarvoor worden bestaande en nieuwe managementmaatregelen in de praktijk getoetst en ontsluiten we (nieuwe) kennis, zodat andere melkveehouders ook aan de slag kunnen. Maar om emissies te kunnen verlagen, is allereerst belangrijk om te begrijpen hoe deze emissies ontstaan.

Netwerk Praktijkbedrijven ontwikkelde in samenwerking met Integraal Aanpakken het online magazine ‘Methaan uit mest’. Het magazine behandelt de werkingsprincipes en mogelijke oplossingen om methaanemissie uit opgeslagen (drijf)mest te verlagen (of juist te benutten). De werkingsprincipes gelden voor veel diersoorten. Het magazine is daarom breder bruikbaar dan alleen voor de melkveehouderij. Het magazine richt zich alleen op het ontstaan en verlagen van methaan vanuit de stal en mestopslag. Om de maximale reductiepotentie te behalen moet gestart worden met maatregelen op rantsoen- en diermanagement.

Bekijk hier het online magazine ‘methaan uit mest’