Landelijke beleidsmakers op bezoek in West-Brabant

zlto---joris-baecke-084592

Boeren en tuinders werken dagelijks aan het toekomstbestendig maken van hun bedrijf. Dat was de kernboodschap tijdens het bezoek van het bestuur van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer aan het bedrijf van Arjan Schrauwen te Zevenbergschen Hoek.


Het bedrijf doet mee aan verschillende water- en bodemprojecten: Schoon Water Brabant, Wel Goed Water Geven, BodemUP, Bedrijfsbodem- en waterplan, Koolstofboeren, Veldleeuwerik etc. Allemaal projecten die aangeven hoe rendabel agrarisch ondernemen mogelijk is zonder de verduurzamingsdoelstelling in twijfel te trekken. Maar we moeten er wel de tijd voor krijgen en dat duurt vaak langer dan één bestuursperiode. Het betoog van Arjan sloot daar heel mooi op aan.

De toehoorders waren personen waar landelijk naar geluisterd wordt: Jaap Slootmaker (directeur-generaal van het ministerie van IenW), Marije Beens (directeur-generaal van LNV), Sander Mager (bestuurder van de Unie van Waterschappen), Bert Boerman (bestuurder van het Inter Provinciaal Overleg) en Hans van den Heuvel (directeur van LTO Nederland). Als speciale gasten waren ook aanwezig gedeputeerde Elies Lemkes, plaatsvervangend dijkgraaf Kees de Jong en onze eigen Wim Bens, Janus Scheepers en Kathleen Goense.

Wim Bens sloot het bedrijfsbezoek af met de stelling dat iedereen deze ochtend heeft kunnen ervaren hoe verduurzaming op het terrein van water en bodem invulling krijgt op een boerenbedrijf. Hij riep iedereen op om de kennis en kunde van boeren en tuinders te erkennen en hen handelingsperspectief te bieden om hun bedrijf toekomstbestendig te maken.

Zo’n bedrijfsbezoek geeft een heel concreet beeld bij alle argumenten die ZLTO-bestuurders en medewerkers in allerlei vergaderzalen op tafel leggen. Arjan Schrauwen is daarmee een uitstekende ambassadeur gebleken voor ons ZLTO-werk.

Reageren op dit bericht

Voor jou als lid is het mogelijk om te reageren op dit bericht

Inloggen