Kijk terug: Webinar beregenen uit grondwater

Rob Schrauwen en Johan Elshof; bergenen uit grondwater

Afgelopen donderdag gingen Johan Elshof, ZLTO belangenbehartiger bodem & water, en Rob Schrauwen, ZLTO Projectleider, tijdens het webinar in op beregenen tegen droogte in Noord-Brabant en het zuiden van Gelderland. Het webinar is exclusief voor ZLTO-leden terug te kijken via onderstaande button. 


Webinarreeks ZLTO aan de keukentafel: Belangenbehartiging 2022

In nauwe afstemming met haar achterban heeft ZLTO voor 2022 twaalf speerpunten vastgesteld waarop we ons focussen in de belangenbehartiging. Voor ieder van deze speerpunten hebben we een specifiek belangenbehartigingsproces uitgezet. 

Draagvlak en bundeling van krachten zijn belangrijke voorwaarden om de belangenbehartiging te laten slagen: dat begint in eigen huis. Daarom organiseert ZLTO voor haar leden webinars over onze speerpunten voor 2022. Onder het motto Met ZLTO aan de keukentafel.

Planning

 • Meer ruimte voor Brabantse stalaanpassingen, Herman Litjens & Daniëlle Aarts
  Woensdag 25 mei 10.00-11.00 uur
  Voor ZLTO is boerenperspectief leidend principe. Dit betekent dat het aanpassen van de stallen op een slimmere manier aangepakt gaat worden en dat ondernemers meer tijd moeten krijgen om hun bedrijfsvoering aan te passen. Meld je direct aan.

 • Perspectief voor boeren rond Natura-2000 gebieden, Herman Litjens, Thijmen Hoogendijk & Patrick van de Rijdt
  Donderdag 2 juni 10.00-11.00 uur
  ZLTO zet in op boerenperspectief in de overgangsgebieden rond Natura 2000-gebieden. Sterker nog: zij spelen een cruciale rol bij het verwezenlijken van maatschappelijke opgaven. Meld je direct aan.

 • Voldoende zoet water in Zeeland, Johan Elshof & Ko de Regt
  Donderdag 23 juni 10.00-11.00 uur
  Zoet water is noodzakelijk voor het produceren van voedsel en groen. De beschikbaarheid van voldoende zoet water staat in Zeeland al geruime tijd onder druk. Samen met andere agri-partijen heeft ZLTO een ‘Masterplan Zoetwater Zeeland’ ontwikkeld. Meld je direct aan.

Aanmelden

Klik hier om je aan te melden voor een of meerdere webinars. Enkele dagen voor het webinar krijg je een link toegestuurd om toegang tot de online bijeenkomst te krijgen. Mocht dit tijdstip je niet uitkomen, meld je dan alsnog aan voor het webinar. Je ontvangt automatisch een terugkijklink zodat je het webinar op een voor jou gewenst tijdstip terug kunt kijken. 

Projecten dragen bij aan belangenbehartiging

Bij ieder online keukentafelgesprek gaan een belangenbehartiger en een medewerker van het projectenteam in op het belang van een scherpe lobby op dit speerpunt en de aanpak. De moderatie van de vraaggesprekken is in handen van de collega’s van Public Affairs. Via de chatfunctie kun je vragen stellen.

Terugkijken

Onderstaande webinar vonden afgelopen weken al plaats. Exclusief voor ZLTO-leden zijn deze webinars terug te kijken:

 • Politieke crisis op het erf
  ZLTO-voorzitter Wim Bens en algemeen directeur Kathleen Goense gaan in op de actuele politieke situatie: mondiaal en in ons land. Wat zijn de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, de gestegen gasprijzen, het landelijk stikstofbeleid, (addendum) 7e Actieprogramma Nitraat- dit landt allemaal op het boerenerf. Wat betekent dat én wat zijn de gevolgen voor onze lobby? Kijk terug.

 • Experimenteerruimte emissiereductie op het boeren erf
  Tijdens het webinar gingen Niels Kanters, ZLTO Belangenbehartiger Kringlooplandbouw en Mest, en Ton van Korven, ZLTO Belangenbehartiger Klimaat & Energie, in op het speerpunt Experimenteerruimte emissiereductie op het boerenerf. De agrarische sector werkt al tientallen jaren hard om de uitstoot van stikstof, methaan en fijnstof te verlagen. Toch bepaalt de overheid vaak tot in detail welke maatregelen boeren nog meer moeten nemen. Dat belemmert innovatie en ondernemerschap. ZLTO wil dat boeren zelf kunnen kiezen hoe ze hun uitstoot verminderen. Kijk terug.