Kenniscafé Greentechport brabant; ‘De techniek is er, nu aan slag’

224986
Gerben van den Broek - Nieuwe Oogst

‘Robots gaan in de toekomst veel van ons fruit plukken. Die robots zijn er nu al. Het is alleen zaak om ze op de juiste manier te gaan gebruiken’, stelt Harrij Schmeitz als directeur van de Fruit Tech Campus in Geldermalsen.


Schmeitz was één van de sprekers bij kenniscafé van GreenTechPort Brabant en Treeport dat vorige week werd gehouden bij Loon- en grondwerkbedrijf W. Huijbregts in Zundert. Daarnaast verzorgden ook Aigro, Boomkwekerij Udenhout / AgroWizard en Mechanisatiecentrum Gebr. Ezendam presentaties over hun automatiserings- en robotiseringsoplossingen voor de land- en tuinbouwsector.

In zijn presentatie ging Schmeitz onder meer in op het personeelstekort en de rol van technologie en data in de land- en tuinbouw. ‘In promotiecampagnes worden nog altijd foto’s getoond van mensen die op een trap staan om fruit te plukken, maar dat beeld is allang achterhaald. Inmiddels wordt volop gebruikgemaakt van nieuwe technieken in de land- en tuinbouwsector. Er is alleen weinig aanwas van boomkwekers en fruittelers. Daarom moeten wij als sector zelf meer mensen opleiden.’

Tegelijkertijd benadrukte de directeur dat de land- en tuinbouwsector een sterke positie heeft in de samenleving. ‘Boomgaarden leggen bijvoorbeeld een hele hoop CO2 vast, maar het wordt een uitdaging om ervoor te zorgen dat die boomgaarden worden onderhouden.

‘Er is behoefte aan techneuten met groene vingers, maar die zijn momenteel helaas schaars. Bovendien stappen in de toekomst steeds meer bedrijven over van perceel- naar boommanagement’, verwacht Schmeitz.

Er zijn al boeren en tuinders die met een drone boven hun perceel vliegen en aan de hand van de blad- en vruchtmassa de nutriëntenbehoefte per boom bepalen. ‘Dat leidt tot meer omzet. Sectoren denken weinig na over systemen.’

‘Veel teeltsystemen zijn nog niet geschikt voor robotisering, maar die richting moeten wij wel op. De technologie is er, dus laten wij er mee aan de slag gaan’, stelt Schmeitz. Na zijn betoog kregen de deelnemers uitleg over drie verschillende innovatieve systemen voor de land- en tuinbouwsector.

Blij van bomen en planten

De impact van de land- en tuinbouwsector op onze samenleving is veel groter dan soms wordt gedacht. ‘Mensen worden blij van bomen en planten. Daarom is het belangrijk dat nieuwe technieken makkelijker bereikbaar en schaalbaar worden voor de sector. Bijeenkomsten als deze, maar ook voorlichting en techniekdagen kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren’, meldt voorzitter David Bömer van Treeport.

‘Als GreenTechPort Brabant willen wij een landingsplek zijn voor vraagstukken uit de praktijk en een katalysator om tot oplossingen te komen. Het tekort aan gekwalificeerde arbeidskrachten is één van deze vraagstukken en robotisering kan hierin zeker een rol vervullen’, besluit directeur Louise van der Heijdenvan GreenTechPort Brabant.