Kansen vanuit agrarische sector voor duurzame energievoorziening

zlto-1107-zeeland-camperwind--windmolen-(2)
LTO Nederland

Woensdag spreekt de Tweede Kamer over het elektriciteitsnet en de energie-infrastructuur in Nederland. Boeren en tuinders werken al jaren aan een duurzame energievoorziening, maar worden door de huidige regelgeving en niet-passende subsidieregelingen onvoldoende in positie gebracht.


Voor het commissiedebat hebben LTO Nederland en Glastuinbouw Nederland de fracties opgeroepen om te kijken naar de win-win situatie die er nu ligt: als de overheid de knelpunten oplost kan de agrarische sector een nog grotere bijdrage leveren aan een duurzame energievoorziening.

Overbelast elektriciteitsnet

De agrarische sector weet ruim 80% van het eigen energieverbruik duurzaam op te wekken.  Op dit moment wachten vele boeren en tuinders op toestemming om duurzaam opgewekte energie terug te leveren aan het netwerk. Door overbelasting van het elektriciteitsnet staan vele ondernemers met de rug tegen de muur.  De toegekende SDE++ subsidies dreigen ze nu te verliezen doordat het netwerk niet op tijd is aangepast. De bijdrage aan verduurzaming van het Nederlands energievoorziening wordt zo teniet gedaan. LTO Nederland vraagt nu om aanpassing van de voorwaarden, zodat de SDE++ subsidie niet vervalt nu de energie-infrastructuur buiten de schuld van de ondernemer om niet in orde is.

Waterstof

De land- en tuinbouw zal in de komende jaren gebruik gaan maken van waterstof als duurzame brandstof. Tractoren die op waterstof rijden (hybride modellen) zijn inmiddels op de markt. De sector zal daarbij niet alleen gebruik gaan maken van waterstof, maar mogelijk ook waterstof gaan produceren uit zon, wind en biogas. Nu denkt de overheid vooral nog aan grote industriële installaties voor het produceren van waterstof. Kleinschalige waterstofproductie op agrarische bedrijven kan echter de kans zijn om forse investeringen in de netinfrastructuur van het landelijk gebied te voorkomen. Dat vraagt wel van de overheid een aanpassing in de SDE++ tarieven.

Biogas

De maatschappelijke en (geo)politieke druk om meer duurzame energie in eigen land op te wekken neemt toe. Voor de veehouderij is monomestvergisting een goede kans om het stikstofprobleem te verlichten. Hoewel het forse investeringen vergt, is het mogelijk om biogas uit mest op te werken tot aardgaskwaliteit, en dit vanaf het bedrijf te leveren aan het gasnetwerk. Door het financieel faciliteren van dit biogas kan Nederland vermindert de afhankelijkheid van Russisch gas verminderen, vermindert de uitstoot van CO2 en dempt de prijs voor Nederlandse burgers. LTO Nederland ziet een win-win situatie waarbij de overheid een helpende hand kan bieden aan de agrarische sector, zodat boeren en tuinders een nóg grotere bijdrage willen, kunnen en zullen leveren.

Lees hier de inbreng van LTO Nederland en Glastuinbouw Nederland

Reageren op dit bericht

Voor jou als lid is het mogelijk om te reageren op dit bericht

Inloggen