Kansen ijzerpoeder in energietransitie

qo6myyoff0
Gerben van den Broek - Nieuwe Oogst

Enkele medewerkers van ZLTO zijn al een tijdje in overleg met Metalot over de ontwikkelingen en kansen van ijzerpoeder in de energietransitie.


Samen met Metalot houdt ZLTO op 13 december van 14 tot 18 uur een event over deze nieuwe ontwikkelingen in haar hoofdkantoor aan de Onderwijsboulevard 225 in Den Bosch.

De ijzerpoederketen is een innovatief concept dat Metalot samen met de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) al een aantal jaren onderzoekt. ‘IJzerpoeder is een goede energiedrager voor opwekking van warmte en kan circulair toegepast worden in een regionale energieketen’, zegt Ton van Korven van ZLTO. ‘Vorming van waterstof is nodig om ijzeroxide om te zetten in de energiedrager ijzerpoeder waardoor een regionale energieketen zonder negatieve milieuemissies opgezet kan worden. Juist duurzame stroom opgewekt in de agrarische sector kan via electrolysers omgezet worden in waterstof. Daarnaast kan de glastuinbouw eventueel ijzerpoeder als warmtebron benutten.’

De les van eerdere bijeenkomsten van Metalot is dat ijzerpoeder als veilig, vervoerbaar, flexibel opslagmiddel voor duurzame energie succesvol is ingezet. Inmiddels wordt een subsidieaanvraag voorbereid voor een haalbaarheidsstudie om een regionale pilot op te zetten. ZLTO zal, bij gunning van de aanvraag, als partner deelnemen aan deze haalbaarheidsstudie.

Aanmelden kan door een mail te sturen naar: info@metalot.nl.