Kabinet moet Europees steunpakket snel gaan benutten

akker en bomen-1700x900
LTO Nederland

De oorlog in Oekraïne woedt helaas in alle hevigheid voort, met weerzinwekkende humanitaire gevolgen voor de inwoners van het land. Steeds meer mensen en bedrijven voelen de impact; ook Nederlandse boeren en tuinders. LTO Nederland vindt dat het kabinet snel werk moet maken van de mogelijkheden die de Europese Commissie biedt om ondernemers in de land- en tuinbouw te ondersteunen en komt met vier voorstellen.


De kosten voor agrogrondstoffen, meststoffen en energie zijn omhoog geschoten, terwijl de opbrengstprijzen hoogst onzeker zijn. In diverse sectoren zijn er acute en grote problemen die het ondernemersrisico te boven gaan. Bovendien blijkt dat boeren en tuinders tot nu toe een onevenredig groot deel van de last dragen. 

Het kabinet moet de mogelijkheden van het steunpakket van de Europese Commissie maximaal benutten en specifieke regelingen treffen voor sectoren. Op korte termijn zien wij acute problemen in de glastuinbouw, varkenshouderij en pluimveehouderij en op de middellange termijn ook in andere sectoren, zoals in onder meer de akkerbouw, fruitteelt, de boom- en vaste planten teelt en biologische land- en tuinbouw. De toekomstbestendigheid van in zichzelf gezonde bedrijven moet worden ondersteund zodat de benodigde transities ongehinderd voort kunnen gaan.

LTO Nederland verzoekt het kabinet:

  1. Volg het voorbeeld van onder meer Duitsland en plus de beschikbare € 8 miljoen euro uit de GLB-crisisreserve met 200% cofinanciering op tot € 24 miljoen en zorg dat deze gelden direct bij boeren en tuinders terecht komen als compensatie voor de gestegen kosten en om ervoor te zorgen dat bedrijven over voldoende liquiditeit blijven beschikken;
  2. Introduceer een specifieke steunregeling voor boeren en tuinders waarmee gebruik wordt gemaakt om maximaal € 35.000 aan getroffen ondernemingen in de land- en tuinbouw toe te kennen. LTO Nederland stelt voor om hiervoor de bestaande regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aan te passen en open te stellen voor de land- en tuinbouw;
  3. Zorg voor liquiditeitssteun in de vorm van garantie- of borgstellingsregelingen, zodat banken leningen blijven verstrekken aan ondernemingen die in de kern gezond zijn, maar tijdelijk met liquiditeitsproblemen geconfronteerd worden als gevolg van de sterk gestegen kosten en de achterblijvende opbrengstprijzen;
  4. Introduceer een steunregeling ter compensatie van de sterk gestegen gas-, elektriciteit en dieselprijzen voor de energie-intensieve sectoren.

Veel bedrijven zitten midden in transitie, maar nu de liquiditeitspositie van ondernemers in verschillende sectoren fors onder druk komt te staan, dreigt deze tot stilstand te komen. Dat moet absoluut worden voorkomen, zodat boeren en tuinders zich volop kunnen blijven inzetten op een toekomstbestendige sector.

Lees hier de eerdere reactie op het EU-pakket.

Reageren op dit bericht

Voor jou als lid is het mogelijk om te reageren op dit bericht

Inloggen