Inspectie op naleving spuitvoorschriften

Bijeenkomst Agrobots Rusthoeve nieuwsbrief format

De naleving in de openteelten van de toepassingsvoorwaarden bij gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is gedaald, meldt de NVWA. Eind vorige week heeft de NVWA de inspectieresultaten van 2023 bekend gemaakt van de toepassingsinspecties. Dat zijn de onaangekondigde inspecties tijdens de bespuiting van de gewassen.


Ondanks de beperkt aantal controles, 114 in alle openteelten, waarvan 21 in de fruitteelt, geeft het wel een beeld. Met een naleving in de fruitteelt van 62% ligt dit lager dan het gemiddelde van alle sectoren, wat 68% is. De matige naleving was een centraal punt in de discussie rondom de vrijstellingen de afgelopen weken. Bij meer dan de helft van de overtredingen ging het om voorschriften over spuitdriftreductie.

Zo zijn twee fruittelers beboet die geen gebruik maakten van driftarme spuitdoppen, waar het bij die bespuitingen wel verplicht was. Daarnaast kwam het relatief vaak voor dat degene die aan het spuiten was geen bewijs van vakbekwaamheid (spuitlicentie) had of dat de gebruikte spuit niet gekeurd was. Deze vrij eenvoudig te voorkomen overtredingen moet voorkomen zien te worden. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is te vaak onderwerp van maatschappelijke en politieke discussie. Slechte naleving van de regels verslechtert de gesprekspositie van de NFO met de overheid.

Om meer bekendheid te geven aan de wet- en regelgeving voor gewasbeschermingsmiddelen heeft de NVWA een zelfinspectietool online gezet. De NFO vraagt u om de ontwikkelingen in de wet- en regelgeving bij te houden en na te leven.

Met de vragen in de tool die de NVWA online gezet heeft kunt u als teler controleren of u volgens de regels werkt. U kijkt door de ogen van een NVWA-inspecteur naar uw manier van werken en ziet direct of u voldoet aan de regels of uw werkwijze nog kunt verbeteren. Klik hier voor de zelfinspectietool.