Influenza monitoring bij varkens gestart

7rsss5j94p
POV

Afgelopen november is gestart met een monitoring van influenza bij varkens. Het doel is om meer inzicht te krijgen in de virusstammen die circuleren in de Nederlandse varkenshouderij.


Deze monitoring wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS en is een samenwerking tussen RIVM, Royal GD, Erasmus MC en Wageningen Bioveterinary Research. Dierenartsen hebben monsters verzameld van 522 varkens (biggen, vleesvarkens en zeugen) met klinische griepklachten, waarbij 45% positief was voor het Influenza A virus. De gevonden virusstammen zijn verder onderzocht om de herkomst te achterhalen. De resultaten kunnen belangrijke informatie opleveren voor zowel de varkensgezondheid als de volksgezondheid.