In gesprek met schapenhouders

Saskia Duives voorzitter vakgroep Schapenhouderij LTO Nederland
Saskia Duives-Cahuzak, voorzitter LTO vakgroep Schapenhouderij

Afgelopen donderdagavond was ik samen met Albert van de Ploeg in Friesland om daar met leden de actualiteiten in de schapenhouderij door te spreken.


Het was een goede avond. Want hoewel de inhoud van ons verhaal vaak geen vreugde bracht werden wij als boodschappers er niet op aangekeken (don't kill the messenger!). Het was muisstil toen we vertelden over het proces om tot een mogelijk landbouwakkoord te komen en wat onze rol daarin is. Verder hebben we gesproken over stand van zaken dataportal (I&R), graasdierpremie, GLB, project marketing lamsvlees en opbrengst van de wol. De conclusie van de avond was dat de schapenhouderij last heeft van de verminderende meeropbrengst. Omdat we het op veel terreinen al goed doen (biodiversiteit, dierenwelzijn, kringlooplandbouw, huisvesting) is er voor onze sector minder aandacht. Zaken die wij al goed doen worden onvoldoende beloond. Dat is een boodschap die we nadrukkelijk zullen meenemen in alle gesprekken die we de komende week weer gaan voeren. Aan het einde van de avond was er zelfs iemand die zich aanmeldde om te helpen nieuwe afzet voor onze wol te vinden. Dat is heel fijn. Want we komen mensen te kort om alle ideeën die we hebben in concrete daden om te zetten.

Wil je in jouw gebied ook een "avondje bijpraten" laat het weten aan Jos Peerlings: jpeerlings@lto.nl. We komen graag.