Hogere exportprijzen landen niet op boerenerf

mj-0612-supermarkt--jumbo--winkelschap_004
LTO Nederland

In 2022 is de export van landbouwgoederen door hogere exportprijzen met 17,2% gestegen naar 122,3 miljard euro. Ondanks deze waardestijging is het exportvolume iets afgenomen. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van CBS en Wageningen Economic Research in opdracht van het ministerie van LNV. Hoewel de cijfers de waardering voor de kwalitatieve Nederlandse producten laten zien, betekenen de hogere exportprijzen niet dat de inkomens van boeren en tuinders sterk verbeterd zijn.


'Ondanks een lichte daling in het exportvolume laten de vandaag gepubliceerde cijfers zien dat Nederlandse landbouwproducten in Europa en daarbuiten worden gewaardeerd', aldus Sjaak van der Tak, voorzitter LTO Nederland. 'Onze boeren en tuinders dragen met hun hoogwaardige producten flink bij aan de Nederlandse economie: een mooi resultaat. Helaas staat ondanks de hogere exportprijzen van landbouwproducten het verdienvermogen nog steeds zwaar onder druk. Uit eerdere cijfers van CBS bleek dat inkomens in de agrarische sector nauwelijks verbeteren. Richting de toekomst blijven wij ons inzetten om hogere prijzen, bijvoorbeeld voor het nemen van duurzaamheidsmaatregelen, daadwerkelijk op het boerenerf te laten landen.'

Oorlog Oekraïne

De Europese voedselketen is dit jaar hard geraakt door onbetaalbare energieprijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Ook Nederlandse boeren en tuinders hebben hierdoor te maken met excessieve kostenstijgingen die op het boerenerf landen, en die lang niet altijd doorberekend kunnen worden.

'Uit de cijfers blijkt dat de prijsstijging in de export een direct gevolg is van de hogere kosten waar boeren en tuinders dit jaar mee te maken kregen', vervolgt van der Tak. 'Zowel voor boeren en tuinders als voor de consument wordt het belang van een stabiele voedselketen wederom onderstreept.'

Europese markt

Bijna 70% van alle export blijft in de Europese Unie en de helft van de export gaat naar onze buurlanden. Een eerlijk speelveld in Europa blijft daarom internationaal gezien een belangrijk aandachtspunt voor LTO Nederland om oneerlijke concurrentie tegen te gaan. Van der Tak: 'De Nederlandse landbouw zal verder blijven verduurzamen en de meerkosten daarvan zullen vaker in de kostprijs worden verdisconteerd. Het is van groot belang om te borgen dat onze boeren hier geen hinder van ondervinden in de open internationale handelsmarkt waarbinnen onze landbouw opereert.'