‘Lidmaatschap van ZLTO zie ik als stukje zelfontplooiing’

Heiko van Berlo (40) kocht in 2014 een zeugenhouderij in Mariahout. Vorig jaar werd hij lid van ZLTO en sinds kort is hij afdelingsbestuurder bij ZLTO Laarbeek. ‘Er moet weer wat meer actie komen.’


U bent pas zes jaar boer. Wat deed u daarvoor?

‘Ik werkte in de buitendienst bij een mengvoerleverancier. Maar vanaf mijn elfde werkte ik al naast scHeiko van Berlo Eigen foto.jpghool bij varkenshouders. Dat was min of meer mijn hobby en dat heb ik gedaan, totdat ik de overstap maakte naar de mengvoederbranche.’

Op een varkensbedrijf werken is één, maar een compleet bedrijf kopen is andere koek.

‘Toen er bij mijn werkgever een reorganisatie aan zat te komen, ging ik rondkijken. Ik kon bij een varkenshouderij aan de slag, maar wilde liever eigen baas zijn. Een kennis bracht mij op het idee om een te koop staande zeugenhouderij in Mariahout te kopen. Toen heb ik de sprong gewaagd.

‘Ik ben begonnen met 500 zeugen met de verkoop van speenbiggen. Nu heb ik 700 zeugen, ruim 3.500 biggen en 2.800 vleesvarkens.’

U bent sinds de zomer van 2019 lid van ZLTO. Waarom bent u lid geworden?

‘Ik was al lid van de POV, maar ik miste de lokale betrokkenheid. Hoe bijvoorbeeld mijn eigen gemeente met onze sector omgaat was me niet geheel duidelijk. Ik raakte in gesprek met ZLTO-leden uit de buurt en zo is het balletje gaan rollen. Ik zie het ook als een stukje zelfontplooiing, omdat ik sneller weet wat er speelt.’

U bent ook toegetreden tot het afdelingsbestuur. Waarom?

‘Ik vind dat de jeugd de toekomst heeft. Er moet meer actie komen, een beetje een frisse wind. We zijn nu bezig om de juiste mensen bij elkaar te krijgen voor een nieuw afdelingsbestuur van ZLTO Laarbeek. Daarnaast willen we meer projectmatig gaan werken, zodat er niet te veel terechtkomt op de schouders van één persoon.’

Wat verwacht u van ZLTO?

‘Het platteland gaat drastisch veranderen en als ZLTO moet je hierop inspelen. Dan is het belangrijk dat er invloed wordt uitgeoefend bij waterschappen, gemeenten en provincies.’

Heeft u nog een boodschap voor ZLTO?

‘Maak de lijntjes met de boeren nog korter, zodat de slagkracht groter wordt. En ik vind dat ZLTO meer met de toekomst bezig moet zijn. Uiteindelijk doet ZLTO wel al veel, maar dat is niet altijd zichtbaar.’