Grondhonger

Saskia Duives voorzitter vakgroep Schapenhouderij LTO Nederland
Saskia Duives-Cahuzak, voorzitter LTO-vakgroep Schapenhouderij

Drie jaar geleden kochten wij een VAB-locatie in het buitengebied van de gemeente Heusden. De vrijkomende agrarische gebouwen waren geschikt voor onze plannen om ons schapenbedrijf uit te breiden. Er lag een weitje van een halve hectare naast en dat mochten we gebruiken voor de schapen. Het maakte geen deel uit van de koop, omdat het onderdeel is van een groter perceel van 5,5 ha. Begin deze maand is het grote perceel verkocht en moest ik eraf. Het grote perceel is verkocht voor bijna 10 euro/m2. Ik zit nu met mijn dieren opgesloten op het erf.


Gelukkig heb ik de afgelopen jaren ook grond kunnen pachten van Staatsbosbeheer en van de gemeenten. Die laatsten spelen handig in op de grondhonger die er heerst onder de melkveehouders die verder willen met hun bedrijf. Door het verdwijnen van de derogatie is er meer grond nodig onder de bedrijven om de mest kwijt te kunnen. De gemeenten 's-Hertogenbosch en Heusden hebben nu een systeem, waarbij je kunt inschrijven voor pachtpercelen. Ik heb ook ingeschreven, maar je snapt het al, de hoogste bieder krijgt het perceel en dat zal ik vast niet zijn. Schapengeld is gauw geteld, dus in zo'n systeem inschrijving is voor schapenhouders geen plaats. Mijn vraag: kunnen we in de toekomst alleen nog schapen houden op eigen grond of in begrazingsopdrachten? 

Ik ben benieuwd hoe jullie dat zien. Laat het weten in onze app-groepen.