Groen gas als integrale oplossing

tu6n6mdjvs

ZLTO heeft vorige week een bijdrage geleverd aan een werkbezoek van het Platform Groen Gas en het ministerie van Economische Zaken. Onderdeel van de dag was het bezoek aan de locatie van Groenewoud Gas waar uit rundveedrijfmest van meerdere melkveehouders groen gas wordt geproduceerd.


ZLTO heeft benadrukt dat de vergisting van mest meer biedt dan de productie van groen gas. Dit wordt bevestigd in een position paper van NCM en het Platform Groen Gas. Het is een integrale oplossing die een belangrijke bijdrage kan leveren aan de maatschappelijke opgaven die er liggen. Denk niet alleen aan de bijdrage aan de energietransitie, maar ook aan de reductie van ammoniak en de invulling van kringlooplandbouw via de productie van onder andere kunstmestvervangers en bodemverbeteraars.

Wat ZLTO betreft is er geen tijd te verliezen en moet de potentie van mestvergisting optimaal benut worden. In het belang van de sector en de maatschappij. Dit kan via initiatieven zoals Groenewoud Gas, maar ook op veehouderijbedrijven zelf zijn er mogelijkheden. Dit is een weerbarstig proces met vele hobbels. Het gaat hierbij o.a. om vergunningverlening, erkenning van emissiereducties van stal tot akker, passend locatiebeleid voor realisatie van mestvergisting en goedkeuring voor de inzet van kunstmestvervangers. Vanuit ZLTO is de oproep gedaan om deze hobbels gezamenlijk, samen met de betreffende overheden te onderkennen en weg te nemen.

Reageren op dit bericht

Voor jou als lid is het mogelijk om te reageren op dit bericht

Inloggen