Goede voorbereiding noodzaak voor vrijwillige beëindigingsregeling

IMG_3963.JPG
ZLTO Advies

Momenteel liggen er twee vrijwillige beëindigingsregelingen ter consultatie. Het is de verwachting dat deze regelingen dit najaar open gaan. Het is de bedoeling dat met de stikstofopbrengst van deze regeling de PAS melders worden gelegaliseerd.


De Landelijke Beëindigingsregeling (LBV) wordt door het Rijk uitgevoerd. De Maatregel gerichte opkoop en beëindiging veehouderij (MGA-2) wordt door de provincie uitgevoerd.

Onze sociaal adviseurs ervaren dat leden die abrupt en onvoorbereid stoppen daarna een grotere kans hebben op psychische problemen. De financiële en fiscale gevolgen zijn veelal goed in beeld gebracht, maar de persoonlijke gevolgen worden vaak onderbelicht en onderschat. Het is belangrijk dat je geruime tijd voordat je het bedrijf beëindigt nadenkt en overlegt met anderen wat je daarna gaat doen. Je moet voorkomen dat je in het zogenaamde ‘zwarte gat’ valt.

ZLTO advies heeft ervaring in het begeleiden van leden naar een nieuwe toekomst. Deze deskundigen bespreken met jou wat je werkelijk wilt, waar je energie van krijgt en wat in jouw situatie wenselijk en mogelijk is.

Reageren op dit bericht

Voor jou als lid is het mogelijk om te reageren op dit bericht

Inloggen