Geld voor ZLTO-project rondom arbeidsmarkt

mj-0810-west-brabant-oogst-framboos

Afgelopen jaar werkte ZLTO samen met de gemeente Tilburg, Refugee Team en een aantal van onze leden om statushouders in contact te brengen met het werk in de groene sector. Hiermee dragen we bij aan het oplossen van het grote arbeidstekort in de sector. Met geld vanuit Colland Arbeidsmarkt kan ZLTO de volgende stap zetten.


Na een succesvolle kennismakingsmiddag van enkele statushouders op verschillende boomkwekerijen volgde al een eerste plaatsing bij een ZLTO-lid. Nu heeft Colland Arbeidsmarkt dit project omarmd en geld beschikbaar gesteld om hier vanuit een aantal sectoren een vervolg aan te geven. Inmiddels wordt deze samenwerking ook uitgebreid naar Zuid-Holland en Noord-Limburg.

Subsidie voor werkgevers van statushouders

Om werkgevers te ondersteunen bij het duurzaam in dienst nemen van statushouders biedt het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid (SZW) hen nu de mogelijkheid om daarvoor een subsidie aan te vragen. Deze subsidie is bedoeld voor extra begeleiding van statushouders op de werkvloer gericht op het verkleinen van de taal- en cultuurverschillen.

De subsidie bestaat uit een bedrag van €6.000 per statushouder met een maximum van vier statushouders per organisatie. Werkgevers kunnen dus per kalenderjaar voor maximaal €24.000 subsidie aanvragen.