Geen vervanging graasdierpremie

ps-1108-slachtlam
Saskia Duives-Cahuzak, voorzitter LTO vakgroep Schapenhouderij

De vakgroep schapenhouderij overlegt al geruime tijd met het Ministerie van Landbouw (verder LNV) om tot een vervanging van de graasdierpremie te komen. Er zijn tal van oplossingen aangedragen, welke helaas allemaal zijn afgewezen. Afgelopen week is duidelijk geworden dat er definitief geen vervanging van de graasdierpremie komt. Het ministerie zegt geen mogelijkheden te zien binnen het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid.


In het overleg van vorige week sprak LNV uit, dat het nu aan de herders/begrazingsbedrijven is om met hun opdrachtgevers in gesprek te gaan om een compensatie voor het wegvallen van de graasdierpremie te krijgen. Men heeft beloofd de Terrein Beherende Organisaties (TBO’s) te informeren over de situatie en zal oproepen het gat te dichten.

Duidelijk is dat de opdrachtnemers deze kostenverhogende omstandigheden op geen enkele manier hebben kunnen zien aankomen bij het afsluiten van de diverse contracten. In deze situatie van onverwachte kostenverhogende omstandigheden is het voor herders, begrazingsbedrijven en schapenhouders, heel goed om hierover in overleg te gaan met hun opdrachtgevers. Mochten er hier vragen of opmerkingen over zijn, laat het ons dan zeker weten door een mail te sturen naar Jpeerlings@lto.nl