Geef je mening over veilig ondernemen in Brabant en Zeeland

drugsafval

Het Platform Veilig Ondernemen Brabant Zeeland (PVO BZ) heeft een enquête gemaakt voor agrarisch ondernemers. Het platform wil daarmee inventariseren wat agrariërs belangrijk vinden rondom veiligheid en weerbaarheid tegen criminaliteit.


Het Platform Veilig Ondernemen Brabant Zeeland (PVO BZ) maakt zich hard voor een veilig en weerbaar ondernemersklimaat in Brabant en Zeeland. Het PVO BZ is een samenwerkingsverband van onder meer VNO-NCW, MKB, ZLTO, politie, onderwijs en overheid, waarin de veiligheidsbelangen van ondernemers, (decentrale) overheden en andere stakeholders samenkomen.

Het PVO BZ raakt ook aan agrarisch ondernemerschap; een veilig en weerbaar buitengebied is een van de prioritaire thema’s van het PVO. Het PVO BZ hoort dan ook graag je mening over waar je als agrarisch ondernemer op het gebied van veiligheid en criminaliteit tegenaan loopt en waar je mee geholpen zou zijn.

Je kunt de enquête openen via deze link.

 

Reageren op dit bericht

Voor jou als lid is het mogelijk om te reageren op dit bericht

Inloggen