Europarlement: meer ruimte voor maatwerk in Bodemrichtlijn

bu8450yctr
LTO Nederland

Eergisteren stemde het Europees Parlement over de Bodemmonitoringsrichtlijn. Het voorstel werd aangenomen, maar wel met fundamentele aanpassingen op belangrijke onderdelen.


LTO liet als reactie op de consultatie van het voorstel al weten geen voorstander van de invoering van een nieuwe Europese (bodem)richtlijn te zijn. Het voorstel schrijft namelijk méér generiek beleid voor, inclusief nieuwe verplichtingen en beperkingen op de waardevolle landbouwgronden in Nederland. Terwijl LTO juist vraagt om maatwerk, stimulansen en een vrijwillige benadering bij beter bodembeheer. Hoewel LTO nog steeds kritisch is op het voorstel,  zijn de aanpassingen die eergisteren zijn aangenomen wel degelijk een verbetering.

LTO vindt het met name een goede ontwikkeling dat de richtlijn een adviserend karakter krijgt, en dus geen generieke maatregelen meer voorschrijft. Op die manier komen boeren en tuinders als landeigenaren en -beheerders weer aan het roer te staan voor het verbeteren van de bodem. Daarnaast zijn enkele (verbeterings)doelstellingen voorlopig uit het voorstel gehaald.

LTO blijft haar standpunten uitdragen, en blijft de vervolgstappen van het wetsvoorstel kritisch volgen. Een gezonde bodem is cruciaal voor boeren en tuinders. Maar, zeker gezien de verschillen in bodemtypes en -eigenschappen in Europa, moet voorkomen worden dat er door generieke regelgeving nóg meer stapeling van (onhaalbare) doelen plaatsvindt.