EU verwerpt eenzijdige wetgeving gewasbescherming

mj-0810-west-brabant-spuiten-aardbei--luchtondersteuning-spuiten-(2)
LTO Nederland

Gisteren heeft het Europees Parlement de verordening over duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (SUR) verworpen. LTO was sinds publicatie van de concept-verordening al kritisch op het voorstel, met name op de voorgestelde aanpak: deze zou boeren en tuinders regels en verplichtingen opleggen, maar bood hen geen perspectief of bruikbare alternatieven. LTO vraagt de Europese Commissie om de focus te verleggen naar de brede ondersteuning van boeren en tuinders in de transitie naar duurzamere teeltsystemen.


LTO onderschrijft Europese doelstellingen die de land- en tuinbouw verder willen verduurzamen, en meer in evenwicht met de omgeving willen brengen. Maar in de transitie hier naartoe mogen het verdienvermogen en een passend pakket aan tools om te kunnen telen niet verder onder druk komen te staan. De focus van de Europese Commissie moet daarom verlegd worden van eenzijdige reductie van chemische gewasbeschermingsmiddelen, naar het breed ondersteunen van boeren en tuinders in de transitie.

Die brede ondersteuning bestaat uit het versneld beschikbaar stellen van groene en duurzame alternatieven voor chemische gewasbescherming, het ontwikkelen en toepassen van IPM-tools en het beschikbaar stellen van financiële middelen. Alleen dan kunnen boeren en tuinders daadwerkelijk de transitie maken naar weerbare en duurzame teeltsystemen. LTO geeft hier in het Praktijkprogramma ‘Weerbaarheid in de praktijk’ met haar leden en de verschillende sectoren al invulling aan.

Ook de toelating van moderne veredelingstechnieken kan hierbij ondersteunen. Robuustere gewassen hebben minder bijsturing nodig en zijn beter bestand tegen extreme weersomstandigheden. Ze leveren daardoor een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van de land- en tuinbouw, maar ook aan de voedselzekerheid. LTO wil dat de Europese Commissie versneld hierop inzet, zodat het op korte termijn kan bijdragen aan de ambities van LTO.