Enquête over problematiek beschikbaarheid seizoenarbeiders

Glastuinbouw-Paprika-Werknemer-560x400
LTO Nederland

De werkgeversorganisaties in de land- en tuinbouw krijgen veel zorgelijke signalen over het invullen van vacatures. Om een goed beeld te krijgen van de “nood” en om de politiek te bewegen het huidige vergunningenbeleid te heroverwegen, hebben we cijfers nodig. Daarom vragen we agrarische werkgevers deze enquête uiterlijk 23 januari 2021 in te vullen.


De krapte op de arbeidsmarkt wordt gevoeld, met name voor de teelt- en oogstwerkzaamheden in het komende seizoen. De instroom van internationale werknemers uit de bekende herkomstlanden als Polen, Roemenië en Bulgarije vermindert. Steeds meer moeten werkgevers concurreren met werkgevers in andere sectoren zoals de logistiek. Ook stimuleren de herkomstlanden hun eigen inwoners steeds meer om in het thuisland te blijven werken. Daarnaast zorgt corona voor extra onzekerheden.

We willen werkgevers graag ondersteunen met passende activiteiten om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken. We vinden dat als de medewerkers niet beschikbaar zijn in de Europese Unie, het mogelijk moet zijn dat er werknemers van buiten de Europese Unie in onze sector mogen werken. Daarvoor is een tewerkstellingsvergunning nodig. De Nederlandse overheid geeft tewerkstellingsvergunningen voor werken in onze sector op dit moment niet af.

Het is helder dat actie nodig is. Maar hoe omvangrijk is het probleem precies? Om een goed beeld te krijgen van de “nood” en om de politiek te bewegen het huidige vergunningenbeleid te heroverwegen, hebben we cijfers nodig. Daarnaast zijn we erg benieuwd naar uw voorstellen voor oplossingen.

Ben je werkgever? Help ons dan door deze enquête uiterlijk 23 januari 2021 in te vullen. Het invullen kost slechts 5 minuten en de gegevens worden anoniem verwerkt.