Eindelijk steun voor buitendijks getroffen boeren

hoogwater uiterwaarden Groeningen juli 2021 2.JPG

De ministerraad heeft vandaag (vrijdag 17 december 2021) besloten dat er een schaderegeling hoogwater komt voor de uiterwaarden langs de Maas. Dat is goed nieuws voor veel leden die schade hebben geleden op percelen door het wassende hoogwater medio juli 2021. Het heeft lang geduurd, maar onze actieve lobby voor getroffen boeren en tuinders in dat stroomgebied langs de Maas heeft gewerkt. Helaas worden leden langs de Waal niet schadeloos gesteld.


De exacte formulering vind je hier. ZLTO deelt dit nieuws in het kort alvast met de leden:

Extra eenmalige tegemoetkoming voor boeren en akkerbouwers

Boeren en akkerbouwers die schade hebben aan gewassen door het hoogwater in de uiterwaarden van de Maas krijgen een eenmalige tegemoetkoming. Het gaat om ondernemers in het buitendijks gebied van de Maas, van Boxmeer tot Geertruidenberg. 

Aanmelden via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

In januari 2022 gaat de regeling open. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) maakt zo snel mogelijk bekend hoe ondernemers zich kunnen aanmelden voor deze tegemoetkoming. Dan starten ook de taxaties. De hoogte van de tegemoetkoming is vergelijkbaar met de bepaling teelplanschade in de Wts.

Houd deze website goed in de gaten voor de laatste updates over de waterschade.

Samen voor succes

Al meer dan 125 jaar is ons motto dat we samen sterk staan. ZLTO heeft hard gewerkt aan dit dossier. Gelukkig krijgen boeren en tuinders en ZLTO loon na werken. Deze actieve lobby kon alleen een succes worden doordat veel boeren bij ons hun schade melden, zodat ZLTO direct de regie op dit dossier ter hand kon nemen. Via ons netwerk hebben bestuurders, directie en medewerkers hard gewerkt om binnen de veiligheidsregio, richting provincie en gemeenten en met waterschapbestuurders de Wts in grote delen van Noord-Brabant en Gelderland op de politieke agenda te houden. Het samenspel tussen ZLTO-afdelingen, werkorganisatie en binnen de LTO-familie heeft gelukkig tot succes geleid. Uiteindelijk doen we het allemaal voor onze leden boeren en tuinders.