Effectief werkbaar en betaalbaar Actieprogramma

Melkveehouderij Gerben van den Akker (6)

LTO Nederland gaat samen met haar partners in het consortium aan de slag met alternatieven voor het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn.


Het consortium, bestaande uit LTO Nederland, NAJK, NAV, POV, Cumela Nederland, BO Akkerbouw, NZO en Rabobank, pakt de handschoen op die minister Schouten heeft aangereikt om te komen met alternatieven.

Het consortium gaat aan de slag om voor de boeren en tuinders een adequaat uitvoerbaar en ondernemersgericht pakket afgesproken te krijgen met het ministerie van LNV. Dit gebeurt door met LNV in gesprek te gaan over alternatieven zodat er op het eind van het jaar een effectief werkbaar en betaalbaar 7e ANP is.

Alles aan doen

De insteek is om er alles aan gedaan te hebben binnen deze randvoorwaarden om een ander pakket op tafel te krijgen. Het consortium gaat niet onderhandelen over aanpassingen in het ontwerp van LNV.

Het uitwerken van de alternatieven voor de akkerbouwsector wordt de komende weken opgepakt samen met BO Akkerbouw, haar leden en onderzoekers. De resultaten van deze uitwerkingen zullen worden ingebracht in het consortium.