Effect afschaffen derogatie op schapenhouderij

ps-1108-slachtlam
Saskia Duives-Cahuzak, voorzitter LTO-vakgroep schapenhouderij

Als de derogatie wordt afgeschaft heeft dat ingrijpende gevolgen voor alle agrarische bedrijven. Reden voor mij om eens diep in de cijfers voor de schapenhouderij te duiken.


In 2000 werden er 680.000 schapen in Nederland opgegeven bij de meitelling door 17.000 bedrijven. Een gemiddelde van 40 ooien per bedrijf. Let wel, hierbij zijn de hobbymatig gehouden schapen niet meegeteld. In 2021 waren het nog 500.000 ooien verdeeld over 8200 bedrijven. Gemiddeld dus 60 ooien per bedrijf. Het aantal bedrijfsmatig gehouden schapen daalt al jaren. Voor de meeste bedrijven is het een neventak. Het aantal bedrijven dat puur van de schapenhouderij leeft (graasdierbedrijven uitgezonderd) is gering.

Het verdwijnen van de derogatie betekent dat er in de toekomst 60 kg (op zandgrond) of 80 kg (veengrond) minder stikstof per ha gebruikt mag worden. Een volwassen ooi heeft een stikstofproductie van ongeveer 10 kg stikstof per jaar. Dus met het verdwijnen van de derogatie mag je dus 6 of 8 ooien per ha minder houden. 

De meeste schapen worden gehouden op melkveebedrijven. De stikstofproductie van een koe is afhankelijk van de melkproductie, maar komt gemiddeld neer op 120 kg stikstof per ha per jaar. Als je dus 12 ooien opruimt mag je 1 koe meer houden per ha. Het saldo van de gemiddelde koe uit dit voorbeeld is ongeveer €3000 en het saldo per schaap is  €136. Voor 12 schapen is dat €1632, dat scheelt bijna de helft. Je moet dan wel erg veel van schapen houden om ze aan te houden, want bedrijfseconomisch kan het dus niet uit. Het is geen positief vooruitzicht dat de verwachting is dat het aantal schapen de komende jaren in Nederland zal gaan afnemen. Met een extra duwtje in de rug door het stijgend aantal wolven. We gaan zien wat de schapenhouderij te wachten staat.

Saskia Duives-Cahuzak

voorzitter LTO-vakgroep schapenhouderij

Reageren op dit bericht

Voor jou als lid is het mogelijk om te reageren op dit bericht

Inloggen