Eerste workshop met boeren voor doorontwikkeling BedrijfsBodemWaterPlan

Doorontwikkeling BBWP

Vijf boeren namen donderdag 23 november deel aan de eerste workshop waarbij zij hebben meegekeken naar de ontwikkeling van het BedrijfsBodemWaterPlan. Daarmee willen we komen tot een bredere monitoringstool voor ecosysteemdiensten. Met deze tool krijgen boeren inzicht in hun ecologische prestaties. Door maatregelen te selecteren kan je zien hoe je presteert ten opzichte van regionale opgaves voor klimaat, bodem en water, en kan je aantonen wanneer jouw aanpak een positief effect heeft op de leefomgeving.


Naast modules voor bodem en water worden ook modules toegevoegd voor koolstofvastlegging, stikstof, gewasbeschermingsmiddelen en biodiversiteit. In verschillende workshops worden de modules uitvoerig getest door ondernemers uit verschillende sectoren, waarmee we  de tool gericht kunnen verbeteren.

Aan de slag

In de eerste workshop van 23 november zijn de modules Bodem en Water en Koolstofvastlegging behandeld. De vijf enthousiaste ‘testboeren’ zijn zelf met de tool aan de slag gegaan. Naast de terugkoppeling op de technische werkzaamheid van de tool denkt het testpanel ook strategisch mee over de toepassing van de tool in de toekomst. Dankzij de kritische blik van dit testpanel kunnen we de modules verder verbeteren en zorgen dat ze goed aansluiten bij de boerenpraktijk. Marc van der Bol, een van de agrariërs, deelt: ‘Er hangt veel regelgeving boven ons hoofd. Ik wil dit voor zijn en er al kennis van hebben’. Ook

Jan Coppelmans voegt toe: ‘Ik heb behoefte aan meer informatie over de ecosystemen. Ik wil zelf aan het stuur zitten en dan heb ik er ook zelf baat bij dat de tool goed werkt’.

Zelf meedenken?

Wil jij ook mee denken en adviseren over de verdere ontwikkeling van het BedrijfsBodemWaterPlan? Vind je het belangrijk dat er een tool komt die boeren helpt om hun bijdrage aan het ecosysteem zichtbaar te maken en die goed aansluit bij de boerenpraktijk? Er is nog ruimte voor meer deelnemers in onze testgroep. Je ontvangt een vergoeding voor deelname per workshop. Jouw deelname helpt ons om een tool te ontwikkelen die voor agrarisch ondernemers zoveel mogelijk toegevoegde waarde heeft. Aanmelden kan door contact op te nemen met Fauve Henst: 0611736933.

Voor meer informatie over BBWP en Monitor Ecosysteem Diensten kun je terecht op:

BedrijfsBodemWaterPlan

Monitor Ecosysteem Diensten (zlto.nl)

 

Het BBWP wordt mogelijk gemaakt door Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

logo EU.png