Eerlijke prijs vollegrondsgroenten: tool berekent kostprijs

bloemkool
Ralf Pijnenburg - Nieuwe Oogst

ZLTO heeft tijdens een ledenbijeenkomst op 25 april over vollegrondsteelt in Den Bosch een tool gepresenteerd waarmee boeren een eerlijke prijs kunnen berekenen voor hun producten. Volgens Frans Geijs, beleidsspecialist Plant bij ZLTO, komt de rekentool als geroepen. ‘Veel ondernemers hebben niet altijd scherp in beeld wat de kostprijs is van hun bloemkool, broccoli of prei.’


Er zijn twee mogelijke modellen beschikbaar. Het basismodel met een Excel-berekening is vrij snel toepasbaar. Daarnaast presenteerde Geijs de optie om een uitgebreide versie te laten ontwikkelen met een app waaraan een dashboard gekoppeld is. Binnen deze kostprijs worden alle kosten binnen het agrarisch bedrijf meegenomen, zoals grondkosten, brandstofkosten, plantmateriaal en loonkosten. Met dit resultaat in de hand kunnen boeren volgens Geijs beter voorbereid onderhandelen met afnemers. ‘De rekentool geeft inzicht in collectieve prijzen en geeft ook inzicht in hoe een teler individueel scoort ten opzichte van de benchmark.’

Partner

ZLTO heeft de tool getest en is ervan overtuigd dat leden hiermee de markt op kunnen. De vereniging zoekt nog naar een partner waarmee het kan samenwerken binnen dit traject. Uiteindelijk zou het kunnen dat de bloemkool, broccoli of prei straks met een hogere prijs in de schappen van de supermarkt komen te liggen. ‘Maar ons doel is om de boer een eerlijke prijs voor zijn vollegrondsgewassen te garanderen’, benadrukt Geijs. ‘We proberen de telersvereniging te laten fungeren als tussenspil tussen boeren en supermarkten.’

ZLTO heeft veel vertrouwen in de rekentool. Geijs: ‘Het zegt veel dat toonaangevende bedrijven als Aviko en Farm Frites op soortgelijke wijze willen werken. ZLTO gaat aan de slag met een klankbordgroep van vollegronds-telers om de tool verder uit te rollen. Leden met interesse kunnen zich melden.’

ZLTO startte drie jaar geleden met de speciale bijeenkomsten rondom vollegrondsteelt, die volgens de beleidsspecialist erg waardevol zijn. ‘Het zegt voldoende dat leden uit Zeeland helemaal naar De Bosch komen om het evenement van 25 april bij te wonen. De aandacht voor vollegrondsteelt blijft hoognodig. De sector staat namelijk zeer onder druk door bijvoorbeeld allerlei uitdagingen rondom stikstof, water, de beschikbaarheid van gewasbeschermingsmiddelen en de aanwijzing van NV-gebieden.’