Dubbel profijt van windturbine

234986
Joost Blaauwhof - Nieuwe Oogst

Op het boerenerf wordt steeds meer ingezet op het opwekken van duurzame energie. Agrarische windturbines kunnen daar een groot verschil in maken. Veel ondernemers zijn geënthousiasmeerd om te investeren in de mogelijkheid om een handreiking te doen naar de maatschappij.


Afgelopen week vond in Colijnsplaat een succesvolle informatiemiddag plaats die in het teken van agrarische windturbines stond. Veel agrariërs reageerden positief op het middel om duurzame energie op te wekken.

Een ondernemer die al een windturbine op zijn grond plaatste, is Kees van Westen. De agrariër, met een akkerbouwbedrijf op Schouwen-Duiveland, is razend enthousiast over de kans om een duurzame oplossing te bieden aan zijn energieverbruik. ‘Met mijn bedrijf heb ik de meeste stroom in de winter nodig, dan is er meer wind dan zon. In september en oktober oogsten we, dan is wind dus ook veel rendabeler.’

‘Ik heb ook zonnepanelen, maar door de windturbines ben ik het hele jaar zelfvoorzienend in mijn energieopwekking’, vervolgt Van Westen. Voor 75 geïnteresseerden deelde hij zijn ervaringen. ‘Dit kan weleens een baanbrekende energieoplossing voor het boerenerf zijn’, aldus de ondernemer.

Lagere energierekening

‘Iedereen heeft de afgelopen jaren de tarieven ‘sky-high’ zien gaan’, legt Van Westen uit. ‘Door zelf energie op te wekken, ben je niet meer afhankelijk van de grillen van de markt. Toen ik besloot te investeren in een windmolen, bleek mijn energierekening – inclusief de afschrijving van de investering – niet omhoog te gaan. Sterker, op lange termijn ga ik zelfs substantieel omlaag in de kosten.’

Ook bedrijfsadviseur Sam Wisse van Arvalis (voorheen ZLTO Advies) is enthousiast. ‘Doordat stroom wordt opgewekt op momenten waar het nodig is, kunnen hoge energiekosten van het net bespaard worden. Daarbij komt ook nog het vooruitzicht dat na afschrijven nog een aantal jaren geld verdiend kan worden met de molen.’ Daar zit volgens hem de meerwaarde.

‘Wij zijn zeer enthousiast over het gebruik van de speciale windturbines voor agrarisch ondernemers’, verklaart Wisse. ‘Zeker omdat het strookt met de visie van ZLTO met betrekking tot energietransitie en de bijdrage van boeren en tuinders.’

De Arvalis-bedrijfsadviseur is blij met de ontwikkelingen. Ook omdat het op twee vlakken profijt biedt aan de boeren met vooral middelgrote bedrijven. ‘Een agrarisch ondernemer levert zo een substantieel deel duurzame energie, waardoor meegebouwd wordt aan de toekomst van onze samenleving. Mits de investering ook financieel uit kan.’

Uiteindelijk bleken de tientallen agrarisch ondernemers in Colijnsplaat enthousiast over het potentieel van de windmolens. ‘De energiemarkt verandert hard en er zijn veel vraagstukken over duurzame oplossingen. Een van de antwoorden kan gevonden worden bij agrarische windturbines’, stelt Wisse.